Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015


THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ VÀ CẦU NGUYỆNNhận được ai tín Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo đã viên tịch vào lúc 6 giờ sáng ngày mồng 8 Tết Ất Mùi, 26.2.2015
tại Tu viện Long Quang, Huế.
Chúng con, một số Phật tử tại Thuỵ Sĩ, cung kính đảnh lễ cầu nguyện
và xin thọ tâm tang.
Phật tử Diệu Quang, Ủy Viên Công Cán GHPGVNTN
Cùng các Phật tử Diệu Giác, Chúc Đạo, Giác Trí, Giác Quang, Diệu Minh, Thanh Giác, Tịnh Liên, Diệu Đạo, Thanh Tâm, Phước Sơn, Tuấn Tú, Giác Chơn, Diệu Hữu, Nhuận Minh, Diệu Vân, Hữu Hiền, Tịnh Duyên
, Quang Thiện, Diệu Mãn