Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

 Thơ mời 

Đại lễ Vu Lan – Pháp Hội Tháng Tám

 Trân trọng kính mời quí Phật tử tham dự Đại lễ Vu Lan Nhâm Thìn – Pháp Hội Tháng Bảy HIẾU VÀ ĐẠO trong Năm Lạc Thành chùa Pháp Luân trong hai ngày cuối tuần 18 và 19 tháng 8.

Ngày tu tập báo hiếu - thứ Bảy 18-8-2012 - từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối do Ngài Thiền Sư U Nyanawara, truyền nhân của Đại Thiền sư Mahasi, hướng dẫn với pháp tu thiền quán tứ niệm xứ. 

Đại Lễ Vu Lan - Chủ Nhật 19-8-2012 - từ 10 giờ 30 sáng với lễ cầu nguyện uy đức tứ phương Tăng – khánh thành tháp thờ di cốt – đạo từ của Đức Tăng Thống - pháp hội hiếu và đạo – cơm trưa của Phật tử - văn nghệ Hương Thơm Hiếu Hạnh do các ca sĩ Mai Hoa, Ngọc Thanh, Trọng Hải, Quốc Dũng và ban nhạc Chí Hiếu thực hiện. 

Nhất tâm nguyện cầu những bậc hữu ân quá vãng được siêu thoát và những bậc hiện tiền được sung mãn phúc lành.

Trụ trì

Tỳ Kheo Giác Đẳng

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012


Vé Số Gây QuChùa Pháp Luân