Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

KINH TẬP SUTTANIPÀTA
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Chương Bốn- Phẩm Tám

(VI) Kinh Già (Sn 158)

804. Sinh mạng này ngắn thay,
Trong trăm năm, rồi chết,
Nếu ai sống hơn nữa,
Rồi cũng chết vì già.
805. Loài Người sầu vì ngã,
Mọi chấp thủ vô thường,
Trống không là đời này,
Thấy vậy sống không nhà.
806. Vì loài Người nghĩ rằng
Cái này là của tôi,
Cái ấy bị sự chết,
Làm hoại diệt hư tàn.
Biết vậy, bậc Hiền trí,
Không gọi, không hướng đến,
Cái này ngã của ta,
Cái này là của ta.
807. Như những gì hiện lên,
Trong giấc ngủ mộng mị,
Con người khi tỉnh dậy,
Không còn thấy được gì.
Cũng vậy ở đời này,
Người được ưa, ái luyến,
Rồi sẽ chết mất đi,
Không ai còn thấy được.
808. Các loại hạng người ấy
Ðược thấy và được nghe,
Nên họ được gọi tên,
Tên này hay tên khác.
Với người đã chết đi,
Chỉ được gọi tên không,
Vì chỉ có tên suông,
Sẽ được còn tồn tại.
809. Tham đắm cái của ta,
Họ không có từ bỏ,
Sầu khổ và than van,
Cùng xan tham keo kiết.
Do vậy bậc ẩn sĩ,
Sau khi bỏ chấp thủ,
Ðã sống một đời sống,
Thấy được sự an ổn.
810. Ðối với vị Tỷ-kheo
Sống thanh vắng một mình,
Sống tu tập tâm ý,
Hướng đến hạnh viễn ly,
Nếp sống vậy được nói,
Hòa hợp với vị ấy,
Và không nêu tự ngã,
Trong hiện hữu của mình.
811. Vị ẩn sĩ không tựa,
Không y chỉ một ai,
Không làm thành thương yêu,
Không tác thành ghét bỏ.
Do vậy trong sầu than,
Trong xan tham keo kiết,
Như nước trên lá cây,
Không dính ướt làm nhơ.
812. Giống như một giọt nước,
Không dính ướt hoa sen,
Như nước trên bông sen,
Khôn dính ướt làm nhơ.
Ðối với vật thấy nghe,
Ðược cảm thọ tưởng đến,
Cũng vậy bậc ẩn sĩ
Không dính ướt tham đắm.
813. Do vậy bậc tẩy sạch,
Không có suy tư đến,
Ðiều được thấy được nghe,
Ðược cảm thọ tưởng đến.
Vị ấy muốn thanh tịnh,
Không có dựa gì khác,
Vị ấy không tham đắm,
Cũng không có ly tham.

PARIS, ngày 23.11.2014 (PTTPGQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin hân hạnh giới thiệu Bạn đọc Lá Thư Trong Tuần – Tuần thứ Bảy, loan báo tin vui bất ngờ, tưởng như bất khả mà nay đã thành sự thật : Ngôi Chùa Phật Quang, làm cơ sở sinh hoạt cho Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ đã hoàn tất việc tạo mãi với số tiền chồng đủ cho phía bán Một triệu Ba trăm ngàn Mỹ kim (1,300,000.00 $US). Địa chỉ Chùa Phật Quang : 17111 A Street – Thành phố Huntington Beach – California 92647 – USA / Hoa Kỳ. Nhưng tin vui này chưa có nghĩa là mọi chuyện đã xong xuôi. Bởi còn cả một công trình nối tiếp phải thực hiện ở cấp độ nhanh và khẩn, mà Lá Thư số 7 đề cập. Xin mời Bạn đọc vào Trang Thư thứ Bảy :
bodhi1

Lá Thư Trong Tuần – Tuần 7 :
GIẤC MƠ NGÔI CHÙA CHUNG
ĐÃ HIỆN THỰC


Lá thư nầy đến trễ hai tuần. Rất nhiều email, điện thoại, tin nhắn xa gần nôn nóng hỏi thăm. Thật ra đã hai lá thư viết rồi mà không gởi. Lý do đơn giản : Đã viết thì phải nói về tình hình tài chánh. Nói tình hình nguy ngập thì dễ gây nãn lòng. Mà nói viễn ảnh lạc quan thì nhiều người sẽ lơi tay. Cách lựa chọn tốt nhất là im lặng trong ý thức tiên ưu. Hôm nay thì có thể nói khẳng định là tuần nầy sẽ hoàn tất thủ tục tạo mãi ngôi chùa chung với số tiền đã có được. Một đoạn đường quan trọng đã đi qua. Hành trình đó lưu lại không biết bao nhiêu tấm lòng, công sức và sự hy sinh. Chưa bao giờ trong lịch sử có một ngôi chùa tạo lập với thời gian và phương cách như ngôi chùa Phật Quang nầy.

MISSION IS NOT ACCOMPLISHED YET
Đúng là chúng ta đã hoàn tất một giai đoạn rất quan trọng nhưng không có nghĩa là không còn việc phải lo. Hãy nói về những con số. Giá tiền mua chùa là 1 triệu 250 ngàn. Tiền closing (kết thúc tạo mãi) và mua lại đồ dùng trong chùa gần 50 ngàn. Tổng cộng là 1 triệu 300 ngàn. Con số cúng dường và cho mượn cho tới nay được ghi nhận như sau : Cúng dường 470 ngàn ; cho mượn dài hạn 390 ngàn ; cho mượn ngắn hạn là 445 ngàn. Cho mượn ngắn hạn có nghĩa là sẽ hoàn trả ngay sau 9 tiệc gây quỹ (tổng cộng có 11 nơi gây quỹ tại Hoa Kỳ. Đã có ba nơi tổ chức trong vòng tháng qua. Còn lại 9 địa điểm sẽ tổ chức trong hai tháng tới). Tất cả là sự kết tinh của tâm huyết và tấm lòng vì Giáo Hội. Điều đáng nói là dù tiền cúng dường hay cho mượn không lời đều mang tính hưởng ứng của đại khối quần chúng hơn là một con số lớn đến từ cá nhân riêng lẽ (số tiền cúng dường lớn nhất từ một cá nhân là 50 ngàn. Số tiền cho mượn không lời lớn nhất là 58 ngàn). Phải mất 8 tuần lễ để vận động đủ số tiền cần hoàn tất việc tạo mãi.

MỘT SỐ GHI NHẬN ĐÁNG CHÚ Ý
trong việc tạo lập ngôi chùa chung, cho chúng ta những suy gẫm quý báu. Những huynh trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử khắp nơi đóng góp vai trò cực kỳ quan trọng trong nỗ lực vận động. Hai Sư Bà trong Giáo Hội với sự kiên trì liên tục vận động cho thấy được tiềm lực của Ni Giới trong Phật sự chung. Những người Phật tử thầm lặng đã đóng góp phần lớn cho sự thành tựu hôm nay. Rất nhiều chùa viện, cá nhân ít bao giờ hay chưa bao giờ được nhắc tới trong sinh hoạt những năm qua bây giờ kê vai gánh vác. Tất cả tin vào sự lãnh đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, và kiên định với hướng đi Hộ Dân, Hộ Quốc và Hộ Pháp của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Sự chung sức nầy cho thấy sức mạnh của tứ chúng chứ không riêng lẽ một thành phần nào. Thời điểm vận động cao nhất là tuần lễ tổ chức tiệc gây quỹ Seatle (ngày 15.11.2014). Trong hai ngày con số tài chánh hưởng ứng là 310 ngàn. Sự kiện tác động tinh thần mạnh nhất trong lần vận động nầy là Đại hội Thường niên tổ chức tại chùa Từ Bi, Arlington, Texas. Câu nói mà những người ra sức vận động không biết mệt mõi thường nói là “tuy cực nhọc nhưng nghĩ tới Đức Tăng Thống thì thấy mình phải cố gắng hơn nhiều”.

CÓ NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ NGÔI CHÙA CHUNG
Đây là ngôi chùa được đặt tên trước khi hiện hữu. Chính Đức Tăng Thống đã đặt tên là Chùa Phật Quang vào đầu năm 2014. Đây cũng là ngôi chùa mà sự đóng góp đã bắt đầu trước khi định hình rõ nét về nỗ lực tìm kiếm cơ sở. Tại lễ Húy nhật Đức Đệ tứ Tăng thống vào 20 phút cuối khi có câu hỏi về viễn ảnh một ngôi chùa của Giáo Hội tại Nam Cali, thì có rất nhiều người đã lên cúng dường liên tục. Những vị đó có lẽ không ngờ sự phát tâm của mình khởi đầu một hành trình mà 5 tháng sau đó ngôi chùa được hiện thực. Đây cũng là ngôi chùa mặc dù chưa mua xong đã được Đại hội Thường niên quyết định lựa chọn làm nơi tổ chức Đại lễ Phật đản chung năm 2015 của Giáo hội và sau đó là lễ Húy nhật Đức cố Đệ tứ Tăng thống. Và có lẽ đáng nói nhất là đây chính là ngôi chùa chung thật sự vì tạo lập bằng sự đóng góp của Phật tử tứ phương không vì một cá nhân, một địa phương, một đoàn thể nào. Ai ai cũng vì Giáo Hội, vì niềm tin vào những giá trị cao đẹp vượt lên mọi vị kỷ cá nhân.

GIAI ĐOẠN KẾ TIẾP ĐÒI HỎI NỖ LỰC NHIỀU HƠN
Việc tạo mãi một cơ sở, mới nhìn, thì yếu tố tài chánh là cực kỳ quan trọng. Kỳ thật điều quan trọng nhất là làm sao để không cô phụ những tấm lòng đã chung vai góp sức. Tất cả đều mong mõi là làm sao ngôi chùa sẽ vĩnh viễn thuộc chủ quyền của Giáo hội. Tất cả đều mong mõi là ngôi chùa được điều hành tốt xứng đáng với sự giao phó của Hội đồng Lưỡng viện trong nước. Tất cả đều mong là ngôi chùa chung sẽ vượt lên trên tất cả những hệ luỵ từ sự phân hoá mà tập trung cho hoạt động hoằng pháp, văn hóa, giáo dục và vì một tương lai quê hương được tự do, dân chủ. Cần phải tập trung vào những hoạt động thiết thực hơn là nặng lòng với những vui buồn nhất thời. “Thà thắp lên một ngọn nến hơn là nguyền rủa bóng tối”. Câu nói đó nên là phương châm hành động trong hoàn cảnh hiện nay. Chắc chắn ngôi chùa Phật Quang không phải chỉ quan trọng đối với Phật tử miền nam Cali mà chung của Giáo Hội. Trách nhiệm chung của chúng ta đối với ngôi chùa nầy thật không nhỏ.

XIN THẮP MỘT NÉN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM ĐỨC PHÓ TĂNG THỐNG ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH HỘ GIÁC
Cuối tháng nầy là thời điểm hoàn tất thủ tục tạo mãi chùa Phật Quang. Cũng cuối tháng nầy là lễ Đại tường của Đức Phó Tăng Thống. Sự trùng hợp gợi nhắc những ý nghĩa đáng nhớ. Bản thân của Ngài có mặt với tổ chức Giáo hội từ lúc ban sơ cho tới khi Ngài trút hơi thở cuối cùng. Lúc sinh thời Ngài là người tin tưởng mạnh mẽ vào một điều, là tất cả những gì tốt đẹp của cuộc sống, đều đến từ lòng thành, từ thái độ vị tha chứ không từ thủ đoạn bất chính. Ngài cũng thường nhắc trong một thế giới vốn không hoàn hảo thì sự cảm thông, tha thứ và thương yêu là những chất liệu không thể thiếu. Ngài cũng thưòng kêu gọi sự công tâm với những ai không ưa thích mình. Không phải vì người ta bất đồng với mình thì họ là người xấu. Và có lẽ điều đặc biệt nhất của Ngài là thái độ cảm kích với những tử tế lớn nhỏ của cuộc đời. Ngay cả đối với những người mà hiện tại có bao thứ không vui, nhưng không vì vậy mà quên những đóng góp lớn lao hoặc thâm tình trong quá khứ. Nhiều Phật tử nói rằng Ngài đã gia hộ để chúng ta mua tạo lập ngôi chùa chung hôm nay. Việc đó không ai biết rõ thế nào. Nhưng chắc chắn một điều là nếu Ngài còn hiện tiền thì chắc chắn sẽ vô cùng hoan hỷ với sự hình thành ngôi chùa chung và sự chung vai góp sức của bốn phương Phật tử dẫn đến sự thành tựu nầy. Xin thành kính tưởng niệm Ngài.
Lá thư nầy được gởi đi với sự tán thán, tri ân khôn cùng đối với tất cả đóng góp, trợ duyên vì mục đích tạo mái chùa chung. Sự thành tựu nầy chắc chắn là một món quà tinh thần đầy ý nghĩa đối với Đức Tăng Thống sau bao nhiêu hy sinh lớn lao của Ngài đối với sự duy trì mạng mạch Giáo Hội. Ước mong đối với những ai đã trăn trở thâu đêm vì lo lắng cho việc vận động tài chánh trong gần ba tháng qua khi đọc thư nầy có được giấc ngủ an lành.
Pháp Luân,
ngày Đại tường Hoà thượng Thích Hộ Giác
Tỳ kheo Thích Giác Đẳng


Mọi sự giúp đỡ tài chánh xin gởi về :

Trong nước : Tiền bạc ủng hộ hay cho mượn xin gởi về :HT. Thích Nguyên Lý

Chùa Từ Hiếu, 59 lô D, đường Dương Bá Trạc, P1. Q8

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0908 217 533
Email : nguyenly2550@yahoo.com


Ở Hải ngoại : Tiền bạc ủng hộ hay cho mượn, xin viết Ngân phiếu đề tên“Van Phong II Vien Hoa Dao”và gửi về địa chỉ :


Văn Phòng II Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

Chùa Pháp Luân

13913 S. Post Oak Rd, Suite B

Houston, TX 77045
Hoa Kỳ / USA
Tel : (281) 216 3588
Email : ghpgvntn@gmail.com


(Tất cả mọi ngân phiếu nhận được sẽ có hồi báo để làm bằng)
Tiền đóng góp của chư liệt vị sẽ được trừ thuế theo quy chế “Non-profit – Bất vụ lợi” của tổ chức GHPGVNTN. Hoặc trực tiếp gởi vào chương mục của Giáo hội :


VAN PHONG II VIEN HOA DAO

CHASE BANK

ACC. 610595337

SWIFT code CHASUS33
ROUTING No. 111000614

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014


KINH TẬP SUTTANIPÀTA

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Chương Bốn- Phẩm Tám

(II) Kinh Hang Ðộng tám kệ (Sn 151)776. Ta thấy ở trên đời,
Loài Người run, sợ hãi,
Ði đến khát ái này,
Trong những loại sanh hữu.
Phàm những người thấp kém,
Than van trước miệng chết,
Chưa viễn ly khát ái,
Ðối với hữu, phi hữu.
777. Hãy nhìn những người ấy,
Run sợ trong tự ngã,
Như cá chỗ ít nước,
Trong dòng sông khô cạn,
Thấy được sự kiện này,
Hãy sống không của ta,
Không làm sự việc gì,
Khiến tham đắm các hữu.
778. Hãy nhiếp phục ước muốn,
Ðối với hai cực đoan,
Nhờ liễu tri các xúc,
Không còn có tham đắm,
Cái gì tự ngã trách,
Cái ấy không có làm,
Bậc trí không bị nhớp,
Bởi những gì thấy nghe.
779. Do liễu tri các tưởng,
Vượt qua khỏi bộc lưu,
Bậc Mâu-ni không nhiễm,
Ðối với mọi chấp thủ,
Với mũi tên rút ra,
Sở hành không phóng dật,
Không cầu mong đời này,
Không mong ước đời sau.

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014


TIN TC PHT S
THÁNG 11 N
ĂM 2014

Mùa thu năm nay có mt điu rt l là nhng cây hoa đào chung quanh Nhà K Nim ca Hoà thượng n r. Bình thường thì n vào dp Tết. Hai năm ri đúng mùng mt đầu xuân hoa đỏ thm. Tháng mười mt ny ti chùa có ba Pht s quan trng. Cui tháng li là ngày hoàn tt th tc to mãi ngôi chùa chung ca Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht ti nam California.

ĐẠI L TĂNG Y KATHINA t chc vào ngày ch nht 9.11.2014.  Năm nay theo Âm lch có hai tháng chín nhun. Đại l Tăng Y  là ngày truyn thng ca Tăng bo. Đây là ngày l do chính Đức Pht ban hành mi năm mt ln ti mt ngôi chùa có chư Tăng an cư kiết h. Mt chiếc y ca sa được cúng dường đến đại chúng Tăng già và được giao li cho mt t kheo hi đủ điu kin theo nghi lut và tinh thn lc hòa. Đại l ny cũng nêu rõ đạo tâm dõng mãnh ca t chúng trong ý thc duy trì mng mch ca Pht Pháp trên thế gian. Chương trình khi s lúc 10:30 sáng gm có:  L Trai Tăng – Ba vòng nhiu Pht - L cúng dường Tam Bo – Nghi thc dâng y và th y – Chú nguyn và phát nguyn - Pháp thoi: Áp Dng Sáu Pháp Hoà Kính – Cơm trưa ca quý Pht t.

KHOÁ TU HC MÙA THU 2014 T CHC TRONG BA NGÀY 14, 15 VÀ 16 THÁNG 11.  Ni dung khoá tu là SUY NIM – QUÁN NIM – CHÁNH NIM. Phn Suy Nim da trên nhng Pht ngôn trích t Kinh Tng, qua đó, Đức Pht dy v cái nhìn và tư duy chơn chánh đối vi pháp thế gian. Nhng điu ny cho chúng ta nhn thc liên h mt thiết gia Pht Pháp và đời sng hng ngày.  Phn Quán Nim hướng dn cách quán chiếu năm un qua phương pháp Pht dy trong Kinh Vô Ngã Tướng. Nm bt thc ti sanh dit ca năm un để lãnh hi vô thường, kh, vô ngã. Phn Chánh Nim thc tp pháp quán vi kh năng minh sát hơi th theo Kinh Nhp Tc Xut Tc Nim. Đây là phn căn bn tu dưỡng nim và định ca tt c hành gi. Khoá tu s do 9 v thượng to cùng hướng dn.

L ĐẠI TƯỜNG ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH H GIÁC NHM NGÀY CH NHT 23.11.2014. Thm thoát đã ti ngày mãn tang. Mc dù Ngài đã ra đi nhưng hình nh t hoà và s nghip tinh thn vn đậm nét trong lòng nhng người tng quen biết. Chánh l đại tường gm 4 phn: Nghi thc hướng nguyn công đức vi trai nghi cúng dường đại chúng Tăng già; Nghi thc tưởng nim vi ba bài tuyên xưng hnh đức; Nghi thc cu nguyn là phn trì kinh Pamsakula; Và nghi thc phng hiến s phát nguyn ca môn đồ pháp quyến. Mt ngày trước đó, th by 22.11.2014 s có NGÀY SUM VY ca nhng đệ t xa gn ca Hoà thượng ti nhà k nim ca Ngài t 3 gi chiu ti 9 gi ti.

Mt tun sau l Đại Tường ca Hoà Thượng tc ngày 28 tháng 11 s là ngày hoàn tt th tc to mãi ngôi chùa chung ca Giáo Hi ti nam California. Đây là s kin lch s ca Giáo Hi và cũng là điu rt có ý nghĩa trong dp đại tường ca Đức Phó Tăng Thng GHPGVNTN. Tinh thn dn thân vì giáo hi, vì li ích chung ca Ngài đã nh hưởng không nh quyết tâm ca nhng người tha tiếp. Và rt nhiu môn đệ đã vng tin rng chính s phò h ca Ngài đã to nên nhng thng duyên trong vic to lp ngôi chùa chung.

Mong rng nhng Pht s xa gn trong tháng 11 năm nay, 2014, s khiến chúng ta an tâm khi nghĩ đến Đại lão Hoà thượng H Giác. Ngài đâu đó nhìn thy tm lòng và s c gng ca tt c chúng ta thì s mĩm cười hài lòng hoan h như nhng cánh hoa đào r n bt cht gia mùa thu năm nay.
Tr trì


TK Giác Đẳng