Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015Thông Báo Khóa Tu Học Mùa Khánh Đản Tại Chùa Pháp Luân


Chùa Pháp Luân
Buddhist Culture Center
13913 S. Post Oak Rd Houston TX 77045   Tel. (713)433-4364  Fax (713)456-2606
Website: www.phapluan.net , email: phapluan@yahoo.com


THÔNG BÁO KHOÁ TU HỌC MÙA KHÁNH ĐẢN

Nhân mùa Khánh Đản Vesak năm nay, Chùa Pháp Luân sẽ tổ chức tuần lễ tu học được hướng dẫn bởi năm vị pháp sư của lớp Phật Pháp Buddhadhamma với nội dung ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG LỜI DẠY CHO CUỘC SỐNG dựa trên 7 bài kinh tiêu biểu từ Tam Tạng giáo điển.

Chương trình kéo dài một tuần lễ khởi đầu từ ngày Chủ Nhật 3-5-2015 kết thúc vào Thứ Bảy 9-5-2015. Thời biểu tu học mỗi ngày bắt đầu từ 6 giờ sáng tới 9 giờ tối với bốn thời khoá sáng, trưa, chiều, tối. Mỗi thời khoá gồm tụng niệm, bài giảng và thiền tập.

Quý Phật tử muốn lưu trú tại chùa có thể ghi danh trước để giữ chỗ. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc đạo hữu Tran Long 832-289-5510 , đạo hữu Nguyễn Cương 713-377-1439,  Phật tử Từ Hạnh 832-474-6800


Sự tìm hiểu hiểu và hành trì lời Phật dạy là sự cúng dường Đức Phật bằng cách cao quý nhất.  Nguyện cầu Phật pháp trường tồn, tất cả chúng sanh đồng ân triêm lợi lạc.

Trụ trì
Tỳ kheo Giác Đẳng