Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

2600 NĂM THẾ TÔN THÀNH ĐẠO

1-5-2011

ĐẠI NGUYỆN


Đức Phật là bậc đã hoàn tất hành trình giác ngộ giải thoát. Khởi đầu hành trình đó Ngài cũng nhưng muôn loại chúng sanh sống trầm luân khổ hải. Không phải là ngẫu nhiên hay được lựa chọn bởi Thượng đế mà bằng ý thức thực trạng khổ đau và tâm đại bi với chúng sinh Ngài đã lựa chọn hướng đi tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Kinh Tập (Sutta Nipata) ghi lại hình ảnh tiền thân Đức Phật Thích Ca có tên là Sumedha. Ngài đã phát tâm dùng thân của mình lót đường cho Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng) và chư tăng đi ngang. Ngài phát nguyện thành Phật Chánh Đẳng Chánh Giác và được thọ ký. Vô số những tiền thân trong nhiều cảnh giới và nhiều hoàn cảnh Ngài đã xã thân hoàn thành ba la mật hạnh. Cuối cùng Ngài đã thành Phật do chính nghị lực phi thường của bản thân.


Ưu đàm hoa thiện sanh một thuở

Vạn năm sau còn tỏa linh hương
Công đức kết tụ kim cương
Trải vô lượng kiếp tìm đường độ sanh

Ba la mật nở tình bồ tát
Quyết đạt thành diệu giác biến tri
Hùng tâm đại nguyện nan nghì
Biển trần quyết vượt ngại gì ra khơi


Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Tiền đường chánh điện chùa Pháp Luân đang được xây cất


Chanh dien bay gio


Bac Nguyen Huu Bang, kien truc su

Chanh dien 2 thang truoc


Ngai HT Ho Giac va Lieu Vuong Phuc, nha thau