Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2009


Nhật Hành

Ngày: 28 tháng 02 năm 2009

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tân / ĐĐ Pháp Đăng


Điều hợp thảo luận: TT ...


Tri chúng: PT Tuyết Hạnh / PT Mina

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "MẤT MÁT TRÍ TUỆ"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Minh Chau, Mina215, Delta74, Sangkhaly,
Vo Thuong09, TN Nhu Nguyen, Tri Dat, Dieu Nghiem, Delta74, PT BatPhong2008 và các ops. http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com .

Người mở room: Nguon Duc Hanh, Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Nguon Duc Hanh, Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh. (đk).

Người post bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Mina. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Thứ Bảy của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Bảy, ngày 28 tháng 02 năm 2009 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối giờ VN, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ÐÐ Pháp Tân / ÐÐ Pháp Đăng thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "MẤT MÁT TRÍ TUỆ", với sự điều hợp của ...
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"MẤT MÁT TRÍ TUỆ"

59. A I 15
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi01-0114.htm
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Một Pháp,
Phẩm Làm Bạn Với Thiện, Câu 1-11 Làm Bạn Với Thiện - 8.
____________

Chúng con kính cung thỉnh ... từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

8. Ít có giá trị, này các Tỷ-kheo, là những mất mát này, như mất mát tài sản. Cái này là khốn cùng giữa các mất mát, này các Tỷ-kheo, tức là mất mát trí tuệ.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 59:

Có nhiều điều khi mất đi ít quan trọng ví như tài sản, nhưng sẽ khốn cùng khi mất đi trí tuệ. Có nhiều điều khi đạt được cũng ít quan trọng ví như tài sản, nhưng là thành tựu lớn lao khi có được trí tuệ.


Chúng con kính cung thỉnh ÐÐ Pháp Tân / ÐÐ Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (... biên soạn): ... ?

Câu hỏi 2. (... biên soạn): ... ?

Câu hỏi 3. (... biên soạn): ... ?

Câu hỏi 4. (... biên soạn): ... ?

Câu hỏi 5. (PT ... biên soạn): ... ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui

Câu đố 1 (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

....

Câu đố 2 (TT Giác Đẳng biên soạn): ...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ÐÐ Pháp Tín / Chư Tăng thuyết giảng Câu Phật ngôn: "60. Sn 331-334 - HÃY ĐỨNG DẬY, NGỒI DẬY", chúng con kính thỉnh TT ... giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

(Mọi trích đăng xin ghi rõ nguồn http://www.phapluan.net/ )

No. 2258 (Dương Tiêu dịch)

Bác Sĩ Tâm Lý Đại Học Yale Áp Dụng Phật Pháp

Để Giúp Đỡ Bệnh Nhân Bỏ Thuốc Lá

By Ed Stannard, Register Metro Editor, February 23, 2009

Tin từ West Haven, NewYork (Hoa Kỳ):

Một bác sĩ tâm lý học đã kết hợp thần kinh học và khái niệm thực hành Phật pháp nhằm chữa trị các bệnh nhân ghiền thuốc lá.

Bác sĩ Judson A.Brewer đã và đang thực hiện công cuộc thí nghiệm tìm kiếm phương pháp chữa bệnh cho những người ghiện rượu và ma túy, bây giờ Bác sĩ bắt đầu chương trình nghiên cứu chữa bệnh bỏ thuốc lá.

Bác sĩ Brewer là giám đốc bệnh xá tâm vật lý trị liệu thần kinh trung ương, thường kết hợp phương pháp thư giãn tập trung, vốn xuất phát từ Phật Pháp.

Sống chánh niệm tỉnh thức có 2 thành phần được định nghĩa trong giới khoa học hiện đại, thứ nhất, nó bảo quản sự tập trung vào giây phút hiện tại, và thứ hai nhìn sự việc chung quanh, khách quan y như hiện hữu, dưới cặp mắt chấp nhận và tìm hiểu đúng như thật.

Những người nghiện ma tuý hoặc các thuốc ngủ, thuốc an thần nhằm giảm sự căng thẳng và áp lực cuộc sống, lâu ngày sẽ quen thuốc và trở nên ghiền. Ngoài ra theo bác sĩ Brewer thì những thói quen đó được hình thành bởi một hoàn cảnh trường hợp riêng biệt, nếu chúng ta hiểu rõ hoàn cảnh tạo ra cho bệnh nhân nghiện thì chương trình chữa trị sẽ dễ dàng và mau hơn.

Bệnh viện chữa trị bằng cách phá tan vòng tròn lẩn quẩn lo sợ nghiện ngập mà triệu chứng gây ra bởi áp lực căng thẳng hoặc sự cô đơn cũng như sự giận dữ.

Brewer so sánh cơn nghiện giống như trò chơi trượt sóng trên ván; mà sóng biển biểu hiện cảm thọ của người bệnh; nếu chúng ta đẩy được cội rể nguyên do gây ra sự cảm thọ, thì chứng ghiền sẽ trị tuyệt.

Điều bí mật là người bệnh phải sẵn lòng đối diện chạm trán chiến đấu với cơn sóng cội rể của bệnh tật, thì sớm hay muộn thì cơn bệnh sẽ được trị khỏi.

Người bệnh cũng nên hiểu rằng họ không phải lệ thuộc vào thuốc men hay rượu chè, điều này dễ dàng giúp họ vượt qua những cơn ghiền.

Một người phật tử đạo tâm lâu năm luôn nhận thức rằng sự giận dữ và căng thẳng sẽ biến mất, khi phật pháp được áp dụng trong các bài tâm lý trị liệu là cuộc sống luôn thay đổi theo định luật vô thường, bao gồm sự đau khổ, điều này là một bước nhảy vọt giúp đỡ cho người bệnh.

Phật pháp căn bản dựa trên đạo lý tứ diệu đế. Khổ đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế.

Bệnh xá của bác sĩ Brewer dạy bệnh nhân cách ngồi thiền định, quán sát cảm thọ, sự di chuyển của thân thể và suy nghĩ. Người bệnh cần chú ý từng hơi thở ra và thở vào; mở rộng sự tĩnh thức đối với các hiện tượng chung quanh; và phản ứng một cách tự nhiên đúng đắn.

Bệnh nhân được dạy nhiều loại thiền khác nhau, bao gồm hai loại được gọi là Thiền quán lòng từ,và thiền tự kỹ ám thị lập đi lập lại nhiều câu nói lạc quan yêu đời, hầu giúp bệnh nhân ngưng được cơn ghiền và quá trình này được lập đi lập lại cho đến khi người bệnh thoát hẵn hoàn toàn cơn bệnh.

Mặc dù bệnh ghiền rất là khó chữa, nhưng nếu áp dụng phương pháp thiền Phật Giáo, không những giúp ích nhiều trong việc chặn lại cơn bệnh, mà còn không hề để lại di chứng hậu quả tai hại khi dùng thuốc tây.

Phât Pháp là một tôn giáo có giáo lý phù hợp với khoa học hiện đại nhất - mọi người cần phải học từ kinh nghiệm,sự hiểu biết, chứ không phải từ lòng tin mù quáng.

Bác sĩ Brewer thực tập thiền định từ lúc còn là học sinh hậu đại học, và thiền định đã đưa cuộc sống của Brewer ngày càng an lạc và tinh thần minh mẫn.

Bệnh xá hiện nay đang tìm kiếm những người bệnh tình nguyện bỏ thuốc , trong 1 khoá thí nghiệm bao gồm 10 ngày.

-------------------------------------------------------------------

No. 2259 (Tuệ Minh dịch)

Tại Trung Cộng, Một Nhánh Phật Giáo

Mang Nhãn Hiệu Tây Tạng

*(*Maureen Fan – Washington Post)

Posted: 02/19/2009 06:54:59 PM PST
By Maureen Fan

KHU BẢO TỒN HUANGSONGYU -- Phật tử tìm đến miền đất đóng băng giá quanh năm này, cách Bắc Kinh chừng 55 dặm về hướng bắc, trên những chuyến xe buýt đông nghẹt. Vào buổi sáng, họ phóng sanh 53 ngàn con cá qua những lỗ hỗng được đục xuyên qua lớp băng. Buổi trưa, họ đi vòng theo chiều kim đồng hồ quanh lửa trại trong sân của một khách sạn vùng nông thôn trong những cơn gió thổi lồng lộng, vừa đi họ vừa tụng những câu thần chú trừ tà ma trong lúc các thiện nguyện viên đổ thêm dầu ăn, các thứ đậu, trái cây, và thuốc lá vào những đống lửa.

Các thành viên tham gia hoạt động này gồm có 200 người Tàu gốc Hán, một chủng tộc lớn nhất trên địa lục, nhưng thầy của họ, hay “sư phụ”, là các tu sĩ người Tây Tạng, kể cả Yixi, một lạt ma - một tu sĩ uyên thâm, đến từ Shigatse thuộc Tây Tạng, người chứng minh buổi lễ lạ thường và không được nhà nước chấp nhận vào tuần trước, giữa hai lọ hoa tu líp cao lớn.

“Vị Lạt Ma tổ chức buổi lễ này đã có nhiều thành tựu trong Phật giáo, vì vậy năng lượng và công đức của việc phóng sanh những con cá với vị Lạt Ma này sẽ nhiều hơn gấp bội so với việc phóng sanh do những người bình thường khác hướng dẫn”, ông Zheng Jimbao, 36 tuổi, một chủ hàng rau quả, nói. Cũng như nhiều người khác, ông Zheng trước đây đã nghe người ta truyền miệng về các buổi lễ cứu thoát súc vật ở những vùng hẻo lánh. “Nhiều năm trước đây, mỗi lần phóng sanh cá chỉ có mười người tham gia, nhưng mỗi lần phóng sanh cá bây giờ có hơn một trăm người tham gia”

Mặc dầu khó có được các thống kê chính xác, nhiều tu sĩ, tín đồ và chuyên gia cho biết càng ngày càng có nhiều giới trung lưu người Tàu theo đạo Phật Tây Tạng, bị thúc đẩy bởi một sự bịt bùng trống vắng của cuộc sống tâm linh trong xã hội và được sự hỗ trợ của tin tức đầy dẫy trên mạng lưới internet.
Nhiều quan chức Đảng Cộng Sản cũng như các siêu sao cũng theo Phật giáo Tây Tạng, cho dù họ phải thờ cúng ở tư gia, phải gặp các vị Lạt ma vào ban đêm và phải đánh liều đi tham dự các buổi lễ không được chấp nhận như buổi lễ phóng sanh cá và “hỏa tế” ở khu Bảo Tồn Huangsongyu.

Đảng Cộng Sản Trung Cộng cai quản tôn giáo một cách nghẹt thở, đặc biệt đối với phái Pháp Luân Công bị cấm, nhưng vẫn cho phép một số giáo dân Tin Lành và Thiên Chúa Giáo gặp nhau trong những nhà thờ tại gia. Tuy nhiên, các Phật tử Tây Tạng thì được đặt vào một phân loại khác.

Vị lãnh đạo tinh thần của họ là Đức Đạt Lai Lạt Ma, người mà Bắc Kinh buộc tội là đã khiêu khích các cuộc bạo loạn đẫm máu hồi năm ngoái. Mặc dầu Đức Đạt Lai Lạt Ma thắng giải Nobel hòa bình năm 1989, Ngài vẫn thường bị các cơ sở truyền thông nhà nước mô tả như một con sói dưới lớp áo tu sĩ, một kẻ ly khai gian ác và nguy hiểm. Trong tháng 12, Trung Cộng làm sửng sốt các vị lãnh đạo của khối Liên Hiệp Âu Châu bằng cách hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh về vấn đề khủng hoảng kinh tế chỉ vì vị nguyên thủ của Liên Hiệp Âu Châu dự định sẽ gặp mặt Đức Đạt Lai Lạt Ma trong cùng chung tuần.

Trong tạm thời, đa số người Tàu theo Phật giáo Tây Tạng đang được thờ cúng dưới sự theo dõi nghiêm ngặt vì con số những người này vẫn còn ít và hành vi của họ vẫn còn riêng rẻ , không có tổ chức. Các tín đồ gặp nhau tại tư gia để tụng kinh và trao đổi kiến thức hay gặp nhau tại những căn nhà trọ có bàn thờ được trang trí một cách tươm tất bởi các nhà hảo tâm giàu có. Nhiều người dường như không hay biết gì về những bó buộc nhằm giới hạn việc thờ cúng của họ. Tuy vậy, các vị Lạt ma nào du hành đến những thành phố giàu có ở miền đông để giảng dạy và quyên góp cho tu viện của mình tại quê nhà thường hay bị các nhân viên an ninh bám theo sát gót hay bị đuổi ra khỏi các khách sạn.

Những tín đồ tổ chức các buổi phóng sanh cá thỉnh thoảng bị công an chặn hỏi. Nhiều người khác bị phạt gần cả 1 ngàn rưỡi Mỹ kim vì đã tổ chức các buổi lễ bất hợp pháp tại nhà. Nhiều tu sĩ nói rằng họ phải gặp học trò của mình vào buổi tối vì những họ trò này là các quan chức của Đảng Cộng Sản.

“Vì mục đích bảo vệ cho các tín đồ, tôi đã nói là họ chỉ là một vài nguời bạn mới quen biết”, Dorje, một vị Lạt ma từ tỉnh Sichuan hồi tưởng. Dorje nói rằng Ngài đang tụng kinh với tín đồ trong một phòng khác sạn ở Wuxi thuộc thành phố ven biển Wuxi vào năm ngoái thì các quan chức tôn giáo địa phương đấm cửa và tuyên bố rằng nhà nước cấm phổ biến Phật giáo Tây Tạng cho người Tàu gốc Hán. Lúc đó tôi biết rằng điều này vô cùng lố bịch, nên tôi hỏi cơ quan chính phủ nào ra điều lệ như vậy”, Dorje nói. “Họ không thể trả lời câu hỏi của tôi, và cuối cùng họ đã bỏ đi”.

Mặc dầu Phật giáo Tây Tạng và Phật Giáo Tàu có nhiều quan hệ lịch sử với nhau, các nền Phật giáo này khác nhau về phương pháp hành trì. Phật giáo Tây Tạng thì khuyến khích các Lạt Ma thọ giáo cho học trò của mình theo từng người một, trong lúc các chùa viện của người Tàu chỉ dành cho các tu sĩ, và họ tu học theo từng nhóm.

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2009


Nhật Hành

Ngày: 27 tháng 02 năm 2009

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Đăng / ĐĐ Pháp Tân

Điều hợp thảo luận: ĐĐ ...

Tri chúng: PT Bích Thu / TN Như Nguyện

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "CHỚ CHÊ KHINH ĐIỀU ÁC"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Delta74 và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room, mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, Mina.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: Nguon Duc Hanh / TN Nhu Nguyen.

Người post bài, clean Room: Mina / TN Nhu Nguyen.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): TN Như Nguyện, xin nghỉ phép một thời gian, nếu có net sẽ vào làm việc.
Bài Đọc ngày Thứ Sáu của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Sáu, ngày 27 tháng 02 năm 2009 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối giờ VN, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ÐÐ Pháp Tân / ÐÐ Pháp Đăng thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "CHỚ CHÊ KHINH ĐIỀU ÁC", với sự điều hợp của ÐÐ ...
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"CHỚ CHÊ KHINH ĐIỀU ÁC"

58. Dp. 121-122
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tieubo1/tb12-pc1.htm
Tiểu Bộ Kinh, Kinh Pháp Cú, Phẩm Ác, Câu 121-122.
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT ... từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

121. "Chớ chê khinh điều ác,
Cho rằng "chưa đến mình ",
Như nước nhỏ từng giọt,
Rồi bình cũng đầy tràn.
Người ngu chứa đầy ác
Do chất chứa dần dần."

122. "Chớ chê khinh điều thiện
Cho rằng "Chưa đến mình, "
Như nước nhỏ từng giọt,
Rồi bình cũng đầy tràn.
Người trí chứa đầy thiện,
Do chất chứa dần dần".
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Như Hạnh dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 58:

Đừng khinh thường điều ác,
Nghĩ rằng không đến ta.
Như nước kia từng giọt,
Rồi bình cũng tràn đầy .
Kẻ ngu tích lũy ác
Do chất chứa dần dần.

Đừng coi thường điều thiện
Nghĩ rằng không đến ta.
Như nước kia từng giọt,
Rồi bình cũng tràn đầy.
Người trí làm điều thiện
Do chất chứa dần dần
.

Chúng con kính cung thỉnh ÐÐ Pháp Đăng / ÐÐ Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 2. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 3. (TT Tuệ Siêu biên soạn): ... ?

Câu hỏi 4. (TT Tuệ Siêu biên soạn): ... ?

Câu hỏi 5. (PT Vô Bất Phi biên soạn): ... ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui

Câu đố 1 (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

...

Câu đố 2 (PT Dương Tiêu biên soạn): ...:

....

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ÐÐ Pháp Tân / ÐÐ Pháp Đăng thuyết giảng Câu Phật ngôn: "59. A I 15 - MẤT MÁT TRÍ TUỆ", chúng con kính thỉnh ĐĐ ... giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2009


Nhật Hành

Ngày: 26 tháng 02 năm 2009

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu / NS Liễu Pháp

Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp

Tri chúng: PT Mina / PT Nguồn Đức Hạnh

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ VÔ, HƠI THỞ RA LÀ THÁNH TRÚ, LÀ PHẠM TRÚ, LÀ NHƯ LAI TRÚ"


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Delta74 và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room, mở nhạc và kinh tụng: Mina, Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: Tuyet Hanh, Nguon Duc Hanh.

Người post bài, clean Room: Mina / Tuyet Hanh.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, Anitya.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): TN Như Nguyện, xin nghỉ phép một thời gian, nếu có net sẽ vào làm việc.
Bài Đọc ngày Thứ Năm của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Năm, ngày 26 tháng 02 năm 2009 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối giờ VN, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Tuệ Siêu / NS Liễu Pháp thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ VÔ, HƠI THỞ RA LÀ THÁNH TRÚ, LÀ PHẠM TRÚ, LÀ NHƯ LAI TRÚ", với sự điều hợp của NS Liễu Pháp
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ VÔ, HƠI THỞ RA LÀ

THÁNH TRÚ, LÀ PHẠM TRÚ, LÀ NHƯ LAI TRÚ"


57. S V 326
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tuongungbo/tu5-54.htm
Tương Ưng Bộ Kinh, Tập V, Thiên Đại phẩm,
Chương Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra,
Phẩm thứ hai, Câu 11. I. Icchānangala (S.v,325)
____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

11) Này các Tỷ-kheo, ai muốn nói một cách chơn chánh, đây là Thánh trú, đây là Phạm trú, đây là Như Lai trú; người ấy nói một cách chơn chánh, phải nói định niệm hơi thở vô, hơi thở ra là Thánh trú, là Phạm trú, là Như Lai trú.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 57:

Khi một người dùng từ ngữ một cách chơn chánh rằng "đây là Thánh trú, đây là Phạm trú, đây là Như Lai trú" người ấy có thể nói rằng định niệm hơi thở vào, hơi thở ra là Thánh trú, Phạm trú, Như Lai trú.


Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu / NS Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (NS Liễu Pháp biên soạn): ...

Câu hỏi 2. (NS Liễu Pháp biên soạn): ...

Câu hỏi 3. (NS Liễu Pháp biên soạn): ...

Câu hỏi 4. (NS Liễu Pháp biên soạn): ...

Câu hỏi 5. (Phật tử biên soạn): ...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui


Câu đố 1 (PT Dương Tiêu biên soạn): ...

...

Câu đố 2 (... biên soạn): ...


________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ÐÐ Pháp Tân / ÐÐ Pháp Đăng thuyết giảng Câu Phật ngôn: "58. Dp. 121-122 - CHỚ CHÊ KHINH ĐIỀU ÁC", chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2009


Nhật Hành

Ngày: 25 tháng 02 năm 2009

Giảng Sư: NS Liễu Pháp / TT ...

Điều hợp thảo luận: TT ...

Tri chúng: PT Dương Tiêu / PT Mina

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "CÕI THIỆN CHỜ ĐỢI MỘT TÂM KHÔNG CẤU UẾ"


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Delta74 và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room, mở nhạc và kinh tụng: Mina, Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: Tuyet Hanh, Nguon Duc Hanh.

Người post bài, clean Room: Mina / Tuyet Hanh.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, Anitya.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): TN Như Nguyện, xin nghỉ phép một thời gian, nếu có net sẽ vào làm việc
Bài Đọc ngày Thứ Tư của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Tư, ngày 25 tháng 02 năm 2009 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối giờ VN, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do NS Liễu Pháp / TT ... thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "CÕI THIỆN CHỜ ĐỢI MỘT TÂM KHÔNG CẤU UẾ", với sự điều hợp của TT ...
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"CÕI THIỆN CHỜ ĐỢI MỘT TÂM KHÔNG CẤU UẾ"

56. M I 36
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-trungbo/trung07.htm
Trung Bộ Kinh 7, Kinh Ví dụ tấm vải
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT ... từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

-- Này các Tỷ-kheo, như một tấm vải cấu uế, nhiễm bụi, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía - vải ấy sẽ được màu nhuộm không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì tấm vải không được trong sạch. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế. Này các Tỷ-kheo, như một tấm vải thanh tịnh, trong sạch, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì tấm vải được trong sạch. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cõi thiện chờ đợi một tâm không cấu uế.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Như Hạnh dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 56:

Một miếng vải dơ bẩn và nhiễm bụi, khi nhúng vào màu xanh, vàng, đỏ hay đỏ thắm, thì nhuộm không được hoàn hảo. Và tại sao ? Bởi vì miếng vải không sạch sẽ. Cũng vậy, một cõi xấu luôn chờ đợi khi tâm bị cấu uế. Một miếng vải hoàn toàn sạch sẽ, thanh tịnh, khi nhúng vào màu xanh, vàng, đỏ hay đỏ thắm, thì nhuộm được hoàn hảo. Và tại sao ? Bởi vì miếng vải sạch sẽ. Cũng vậy, một cõi thiện luôn chờ đợi khi tâm thanh tịnh.


Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp / TT ... từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (ĐĐ Pháp Tân biên soạn): ... ?

Câu hỏi 2. (ĐĐ Pháp Tân biên soạn): ... ?

Câu hỏi 3. (TT Tuệ Siêu biên soạn): ... ?

Câu hỏi 4. (TT Tuệ Siêu biên soạn): ... ?

Câu hỏi 5. (PT Dương Tiêu biên soạn): ... ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui


Câu đố 1 (PT Dương Tiêu biên soạn): ... ?

...

Câu đố 2 (... biên soạn): ...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT ... / NS Liễu Pháp thuyết giảng Câu Phật ngôn: "57. S V 326 - ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ VÔ, HƠI THỞ RA LÀ THÁNH TRÚ, LÀ PHẠM TRÚ, LÀ NHƯ LAI TRÚ", chúng con kính thỉnh TT ... giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

(Mọi trích đăng xin ghi rõ nguồn http://www.phapluan.net/ )

No. 2257 (Hạt Cát dịch)

Trung cộng ra lệnh cho dân Tây Tạng

"Phải đón mừng Năm Mới"

By Malcolm Moore in Shanghai

Last Updated: 6:02PM GMT 24 Feb 2009

Losar, hay là Năm Mới của người Tây Tạng, rơi vào ngày thứ Tư, và thường thường đó là một dịp để tổ chức hội hè lễ lạc và đón mừng vui chơi của công chúng. Tuy nhiên, năm nay, một con số lớn người dân Tây Tạng đã quyết định tẩy chay lễ hội như là một cuộc biểu tình thầm lặng, một dấu hiệu ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Tenzin Taklha, một phát ngôn viên của Đức Đạt Lai Lạt Ma nói "Thường thường đó là một ngày của hội hè vui chơi khi mọi người tụ tập với nhau. Nhưng năm nay nó được coi như là một ngày cầu nguyện và tưởng niệm tất cả con dân Tây Tạng, những người đã chết và tất cả những ai vẫn còn thống khổ dưới ách thống trị của Trung cộng.

Nhiều người đang sống ở hải ngoai đã hủy bỏ các buổi tiệc tùng của họ, nhưng nhà cầm quyền Trung cộng đã bảo người dân Tây Tạng trong nước là phải ăn mừng Năm Mới

Các viên chức nhà nước Trung cộng đã trao 800 đồng Yuan mỗi người cho gần 70,000 dân nghèo Tây tạng để cho họ có thể ăn mừng năm mới vui vẻ, căn cứ theo một website của chính phủ Trung cộng.

Một chương trình tuyền hình dài bốn tiếng cũng đã được thực hiện và Ma Zhaoxu, một phát ngôn viên của bộ ngoại giao, nói "Tây Tạng sẽ tiến tới ăn mừng năm mới"

Mức độ căng thẳng đã tăng cao trong vùng, và Trung cộng cũng đã đóng kín cửa khẩu ra vào Tây Tạng đối với tất cả du khách ngoại quốc. Thêm một màn bưng bít mới. Tuần trước đã có 24 người bị bắt tại Tây tạng ở các vùng thuộc Tứ Xuyên, trong lúc cảnh sát Trung cộng nói họ phát giác mấy pound chất nổ bên dưới một cây cầu ở phía Đông Tây Tạng.

Ở Khanding, một thành phố Tây Tạng gần Tứ Xuyên, hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã được tung ra ở vùng ngoại ô thành phố, trang bị súng ống, gậy gộc.

Ngày 10 tháng 03 tới đây sẽ là ngày đánh dấu 50 năm Đức Đạt Lai Lạt Ma đi lưu vong từ Tây Tạng, và những nỗi lo sợ đang gia tăng rằng sự kiện như hồi tháng Ba năm ngoái, lúc những cuộc phản kháng nổi dậy, sẽ được lập lại.

-------------------------------------------------------------------

No. 2256 (Hạt Cát dịch)

Miến Điện chủ trì Hội Nghị

các đại học Phật giáo Theravada quốc tế

Monday, February 23, 2009

Miến Điện -- Một hội nghị Đại Học Phật Giáo Theravada Quốc Tế sẽ được tổ chức tại Học Viện Phật Giáo Quốc Tế Sitagu tại Sagaing, khu vực phía bắc Miến Điện, thư ký ban chấp hành Hiệp Hội Các Đại Học Phật Giáo Theravada (ATBU), Dr. Khammai Dhammasami nói với báo chí hôm Thứ Hai.

Tại hội nghị lần thứ hai của hội nghị hai năm một lần, kéo dài ba ngày từ 05 đến 08 tháng 03, sẽ có khoảng 70 đề tài liên hệ đến Phật giáo nhập thế, giáo lý tôn giáo tại các quốc gia Phật giáo Theravada và văn học Pali từ thế kỷ 19, hầu hết là tiếng Anh và tiếng Pali được đem ra thảo luận.

Căn cứ theo thư ký ban chấp hành ATBU, có 290 đại diện của 30 đại học từ 11quốc gia kể cả rất nhiều quan sát viên từ 7 quốc gia khác nhau cũng như 300 tu sĩ tăng, ni Miến Điện được dự trù sẽ tham gia hội nghị.

Các quốc gia gồm có Thái Lan, Cam Bốt, Lào, Mã Lai, Tân Gia Ba, Việt Nam, Tích Lan, Ấn Độ, Nam Dương, Hoa Kỳ, Anh quốc, Úc châu, Mễ Tậy Cơ, Á Căn Đình, Uganda, Jamaica, Nepal và chủ nhà Miến Điện.

Hội nghị nhằm mục đích xây dựng một hệ thống mạng lưới Phật giáo Theravada và các trí giả từ khắp nơi trên thế giới có` thểhợp tác trong việc giảng dạy gíao lý và giáo dục cũng như phổ biến giới luật Phật giáo đến cho thế giới.

Hội nghị đầu tiên thuộc loại nàycũng đã được tổ chức tại khu du lịch biển Bagan Popa, Miến Điện, trong đó các đại diện của các đại học Phật giáo Theravada từ 13 quốc gia tham dự sau khi Hiệp Hội Các Đại Học Phật Giáo Thravada được thành lập.

Hội nghị các đại học Phật giáo Theravada quốc tế sắp tới được thực hiện bốn năm sau Hội Nghị Thượng Đỉnh Phật Giáo Thế Giới, được bảo trợ bởi Miến Điện kỳ hội nghị đầu tiên được tổ chức tại hang động Maha Pasana Ctại Yangoon ghồi tháng 12, năm 2004 nhằm mục đích nâng đỡ và truyền bá Phật giáo. Phật giáo là một trong bốn tôn giáo lịch sử chính của thế giới với hơn 360 triệu tín đồ trên toàn thế giới.

Miến Điện là một quốc gia với hầu hết dân số (khoảng 80 %) là Phật tử. Có khoảng 420,000 tu sĩ và hơn 60,000 tu nữ thuộc chín giáo phái tại Miến Điện đã được thống nhất với nhiều cấp bậc khác nhau dưới sự lãnh đạo của hội đồng tôn giáo chính phủ.

Gần 1000 năm Miến Điện đã giữ gìn Phật giáo Theravada được thuần túy và nguyên vẹn. Các trung tâm giảng dạy giáo lý Phật giáo và những tu viện cũng như các trường học đã được thành lập tại đây lâu đời. Có năm Đại học Phật giáo tại Miến điện hiện nay, bốn tại Yangoon, một tại Mandalay và một tại Sagaing.

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2009


Nhật Hành


Ngày: 24 tháng 02 năm 2009

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu / ĐĐ Tuệ Quyền

Điều hợp thảo luận: TT ...

Tri chúng: PT Nguồn Đức Hạnh / PT Tuyet Hanh


Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "GIÁ CHỐNG ĐỠ CHO TÂM".

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Anitya, Mina, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, Dieu Nghiem (tin tức), Vo Bat Phi, Sangkhaly, PT Delta74, và các Ops khác.
http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com


Người mở room: Lang Gia Nguyet, Mina, Tuyet Hanh.

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet, Mina, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh (đk).

Người post bài cho Room: Tuyet Hanh, Mina.
(các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Anitya, Mina, Tuyet Hanh
.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): TN Như Nguyện, xin nghỉ phép một thời gian, nếu có net sẽ vào làm việc.
Bài Đọc ngày Thứ Ba của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Ba, ngày 24 tháng 02 năm 2009 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối giờ VN, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Tuệ Siêu / ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "GIÁ CHỐNG ĐỠ CHO TÂM", với sự điều hợp của TT ...
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"GIÁ CHỐNG ĐỠ CHO TÂM"

55. S V 17
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tuongungbo/tu5-45a.htm
Tương Ưng Bộ Kinh, Tập V, Thiên Đại phẩm,
Chương Tương Ưng đạo (a), Phẩm Tà tánh,
Câu 27.VII. Cái Bình (S.v,20).
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT ... từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

3) -- Này các Tỷ-kheo, ví như một cái bình, nếu không có cái giá chống đỡ thời dễ bị nghiêng ngã, nếu có cái giá chống đỡ thời khó nghiêng ngã. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu tâm không có cái giá chống đỡ thời dễ bị nghiêng ngã, nếu có cái giá chống đỡ thời khó nghiêng ngã.

4) Và này các Tỷ-kheo, cái gì là giá chống đỡ cho tâm ? Chính là Thánh đạo Tám ngành này, tức là chánh tri kiến ... chánh định.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 55:

Một cái bình không có đế đỡ dễ bị ngã đổ so với một cái bình khó bị ngã đỗ khi có đế chống đỡ. Cũng như thế, Tâm không có nền tảng chống đỡ dễ bị nghiêng ngã so với tâm khó nghiêng ngã khi có nền tảng chống đỡ. Thế nào là nền tảng chống đỡ của tâm ? Chính là Bát Chánh Đạo: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tin tấn, Chánh niệm, Chánh định.


Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu / ĐĐ Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (ĐĐ Tuệ Quyền biên soạn): Các Pháp khác ngoài ra Bát Chánh Đạo, như bố thí, trì giới hay tu tiến ... vì sao không phải là giá chống đỡ cho Tâm ?

Câu hỏi 2. (ĐĐ Tuệ Quyền biên soạn): Giá chống đỡ cho Tâm là Bát Chánh Đạo, vậy có phải khi nào chúng ta thành tựu được Bát Chánh Đạo, như thế thì chúng ta mới có giá chống đỡ cho Tâm mình ?

Câu hỏi 3. (ĐĐ Tuệ Quyền biên soạn): Các tầng thiền sơ, nhị, tam, tứ thiền là quả vị rất cao tuy không sánh được với sự thành tựu của Níp Bàn, nhưng tại sao không phải là giá chống đỡ cho Tâm ?

Câu hỏi 4. (ĐĐ Tuệ Quyền biên soạn): Nếu không tu tập một cách viên mãn về Bát Chánh Đạo, chúng ta phải làm gì để cho Tâm mình có một kết quả tốt cho hiện tại và kiếp lai sinh ?

Câu hỏi 5. (PT Vô Thường biên soạn): Xin định nghĩa ba từ Tâm, Ý, Thức, giống nhau hay khác và giống chỗ nào, khác chỗ nào ? Xin Quý Sư giải thích.

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (TT Giác Đẳng biên soạn)


...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe NS Liễu Pháp / TT ... thuyết giảng Câu Phật ngôn: "56. M I 36 - CÕI THIỆN CHỜ ĐỢI MỘT TÂM KHÔNG CẤU UẾ", chúng con kính thỉnh TT ... giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.