Thứ Tư, 28 tháng 2, 2007


Nhật Hành

Ngày: 28 tháng 02 năm 2007

Tri chúng: Bích Thu

Tri chúng điền khuyết: Hat Cat

Môn học: Người Cư sĩ học Phật

Bài học: Thuyết trình đề tài "Sống tỉnh thức".

Giảng Sư Chính: TT Giác Đẳng

Giảng Sư Điền khuyết: TT Tuệ Siêu

MC thuyết trình: Anitya

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: TC đk, Sangkhaly, Nguon Đuc Hanh, Hat Cat, Nhu Phuc, Upekha, Karuna, Anitya, Tinh Tan, Bich Thu, Minh Chau54 (Tinh Tan xin miễn đọc tin tức trừ khi bài của TT, vì phải thâu TBK)
http://www.phapluan.net &
http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: TC, Hat Cat.

Người mở nhạc và kinh tụng: Tinh Tan, Hat Cat, Bich Thu.

Người hoán chuyển bài cho Room: Nhu Phuc - Bich Thu (đk).

Người post bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Hat Cat, Nhu Phuc, Upekha.

Người post và gửi bài riêng cho chư Tăng: Upekha, NguonDucHanh.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): SC Liễu Pháp bận không vào room 15/1 - 18/3.

_________________ Cô Minh Châu bận xin nghỉ phép.

Bài Đọc ngày thứ Tư của MC

Phần I
Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
MC1: Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ tư, ngày 28 tháng 02 năm 2007 Phật lịch 2550. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY từ 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị hôm nay Lớp Người Cư sĩ học Phật chúng ta sẽ nghe thuyết trình đề tài "Sống Tỉnh Thức" do Anitya trình bày. chương trình tiếp tục với phần giảng giải của chư Tôn Ðức và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo hôm nay. Namo Buddhaya

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(MC1 của phần I: ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Chương trình hôm nay:

Đề tài "Sống Tỉnh Thức"
____________


Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập chương trình hôm nay, Namo Buddhaya.
________________________________________

Phần II:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau/ Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con , đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Nguyện hồi hướng phước báu pháp thí đến Ni Sư Diệu Tịnh được nhiều an lạc, tùy tâm mãn nguyện. Cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,

Ngày mai chúng ta sẽ có Lớp Từ ngữ học Phật do TT Tuệ Siêu và TT Giác Đẳng thuyết giảng. Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhaya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả hẹn ngày mai sẽ trở lại trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.

No. 1359 NEW (Hạt Cát dịch)

Cựu minh tinh điện ảnh

nổi tiếng Trung Quốc xuất gia làm ni cô

Trần Hiểu Húc trong vai Lâm Đại Ngọc (trái) và khi đã xuống tóc.

BEIJING, Feb. 26, 2007 -- Cựu nữ diễn viên điện ảnh Trung Quốc, nữ doanh gia nổi tiếng Trần Hiểu Húc đã xuống tóc để trở thành một ni cô tại một ngôi chùa Phật Giáo ở Trường Xuân, thành phố thủ phủ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, phu quân của cô đã nói với giới báo chí hôm Chủ Nhật vừa rồi.

Trần Hiểu Húc trở thành một tên tuổi được yêu thích ở Trung Quốc vào thập niên 80 sau khi đóng vai Lâm Ðại Ngọc trong bộ phim truyền hình Hồng Lâu Mộng dựa theo tác phẩm văn học cổ điển bối cảnh Thanh Triều của nhà văn Tào Tuyết Cần.

Tuy được nổi tiếng và được quần chúng yêu thích nhưng cô đã không theo đuổi sự nghiệp điện ảnh lâu dài, Cô biến mất trước công chúng trong mấy năm và sau đó lại một lần nữa nổi tiếng trong cương vị một nữ doanh nhân với gia tài hàng tỷ trong lãnh vực quảng cáo.

Tin tức về việc xuống tóc của cô thoạt tiên do các netter hâm mộ loan tin trên internet và sau đó đã được phu quân của cô, ông Hác Thông xác nhận, ông ta còn nói thêm bản thân của ông cũng sẽ theo bước cô xuất gia tu hành tại một ngôi chùa khác.

Trần Hiểu Húc hiện vẫn còn ở tại ngôi chùa mà Cô đã làm lễ xuất gia. Và bây giờ thì Cô cũng không còn tham gia nhiều vào việc kinh doanh mà chỉ lo nghiên cứu học hỏi Phật pháp tại tu viện, theo như lời của nhân viên trong công ty của Cô, một nguồn tin không chính thức cũng đã cho biết thêm rằng Cô đã thực hành nếp sống giới hạnh Phật giáo từ bảy năm nay.

-------------------------------------------------------------------------

No. 1360 NEW (Minh Châu dịch)

Khóa lễ tụng kinh Pāli

hàng năm lần thứ nhì trên đất Phật

Ngày 25 tháng 2, 2007

Bodh Gaya, Ấn Ðộ -- Khóa lễ tụng kinh tạng Tipitika lần thứ nhì đã bắt đầu vào ngày 12 tháng 2 tại Bodh Gaya, tỉnh bang Bihar, Ấn Ðộ. Có trên 500 tăng ni, đại diện cho 6 quốc gia Phật giáo Nguyên Thủy Theravada (Ấn Ðộ, Tích Lan, Bangladesh, Cao Miên, Miến Ðiện và Thái Lan), đến tham dự khóa lễ 10 ngày từ sáng đến chiều, cùng tụng bộ kinh tạng Tipitika bằng tiếng Pāli. Khóa lễ này được vị sư Tây Tạng Rinpoche Tarthang Tulku của hội Light of Buddhadharrma Foundation International (LBDFI) tại California tài trợ, phối hợp với sự điều hành của Mahabodhi Society. Khóa lễ năm ngoái đã được Ðức Ðạt Lai Lạt Ma khai mạc, đánh dấu lần đầu tiên sau 700 năm chư tăng đã qui tụ về để trì tụng kinh điển Pāli nơi đạo Phật xuất hiện cách nay 2550 năm.

Cô Wangmo Dixey, con gái của một vị Tulku, chủ tịch hội LBDFI và cũng là người đề xướng Khóa lễ tụng niệm Nyingma Monlam Chenmo vào năm 1989 với 500 người tham dự. Ngày nay có khoảng 7000 tăng ni đến tham dự hàng năm. Cô nói: "Ðây là mơ ước của cha tôi muốn mang giáo lý nguyên thủy của Ðức Phật trở về nguồn cội, và tạo duyên cho chư tăng về đây cùng nhau trì tụng bằng ngôn ngữ Ấn Ðộ".

Vì sư Tarthang Tulku là một giảng sư của Trường phái Vajrayana, cuộc lễ này tượng trưng cho nhịp cầu chung nối liền các hệ phái Theravada, Ðại Thừa và Phật giáo Tây Tạng.

Trong khóa lễ, chư tăng các nước Ấn Ðộ, Tích Lan và Bangladesh ngồi chung với nhau, trong khi chư tăng Thái, Miến Ðiện và Cao Miên tụng niệm trong những căn lều riêng, do sự khác biệt về cách phát âm, chữ viết và nghi thức trì tụng.

Tất cả chư tăng tham dự đều nhận được những bản kinh được in với chất lượng rất cao có thể tồn tại đến 300 năm sau.

Những bản kinh Pāli bằng mẫu tự Tây phương cũng được in ra cho học viên từ các quốc gia này. Và mỗi buổi chiều, dưới cây bồ đề có những buổi thuyết giảng bằng tiếng Anh do các học giả Theravada uyên bác từ Miến Ðiện, Thái Lan, Tích Lan và Úc Châu phụ trách.

Cũng giống như Phật giáo, ngôn ngữ Pāli, cùng mối quan hệ với chữ Sankrit, đã phát xuất từ Ấn Ðộ. Rồi trải qua giai đoạn lưu vong của Phật giáo, các quốc gia đông nam Á và Tích Lan đã trở nên thành trì của sự bảo tồn tiếng Pāli.

Những lễ hội như khóa lễ này, và sự phục hưng mới đây của Ðại Học Nalanda của tỉnh bang Bihar (một trung tâm nghiên cứu tiếng Pāli), biểu hiện sự trở về cố quốc Ấn Ðộ của ngôn ngữ thiêng liêng này. Dưới tàng cây Bồ Ðề vĩ đại, lời Phật dạy dường như đã trở về với nguồn cội.

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2007


Nhật Hành

Ngày: 27 tháng 02 năm 2007

Tri chúng: Dương Tiêu

Tri chúng điền khuyết: Karuna

Môn học: Thiền Học

Bài học: Hành giả và giấc ngủ


Giảng Sư Chính: TT Giác Đẳng

Giảng Sư Điền khuyết: TT Tuệ Siêu

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: TC & TC đk, Sangkhaly, Bich Thu (ĐK: Tinh Tan (MC 1 only), Hat Cat, Anitya, Nguon Duc Hanh, Upekha, Nhu Phuc, Minh Chau54)
http://www.phapluan.nethttp://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Bich Thu, Hat Cat.

Người mở nhạc và kinh tụng: Hat Cat, Bich Thu, Anitya

Người hoán chuyển bài cho Room: Bich Thu - Nhu Phuc (đk)

Người post bài cho Room: Bich Thu, Nguon Duc Hanh, Hat Cat, Upekha.

Người post và gửi bài riêng cho chư Tăng: Hat Cat, Upekha.

Trực room (op): TC đk & Upekha, Nguon Duc Hanh.

Thông báo (nếu có): SC Liễu Pháp bận không vào room 15/1 - 18/3.

_________________ Cô Minh Châu bận xin nghỉ phép.

_________________ Nhu Phuc bận xin nghỉ phép 27/2.

Bài Đọc ngày thứ Ba của MC

Phần I
Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
MC1: Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ ba, ngày 27 tháng 02 năm 2007 Phật lịch 2550. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY từ 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị hôm nay Lớp Thiền Học: Hành giả và giấc ngủ do TT Giác Đẳng hướng dẫn. Chúng ta sẽ được nghe chư Tôn Ðức giảng giải các phần khác trong bài học, chương trình tiếp tục với các câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo hôm nay. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(MC1 của phần I: ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Chương trình hôm nay:

Hành giả và giấc ngủ
____________


Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập chương trình hôm nay, Namo Buddhaya.
________________________________________

Phần II:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau/ Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng).

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Nguyện hồi hướng phước báu pháp thí đến Ni Sư Diệu Tịnh được nhiều an lạc, tùy tâm mãn nguyện. Cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,

Ngày mai chúng ta sẽ có Lớp Người Cư sĩ học Phật do Cô Anitya thuyết trình, với sự bổ túc, thảo luận của chư Tăng. Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhaya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả hẹn ngày mai sẽ trở lại trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.


Nhật Hành

Ngày: 26 tháng 02 năm 2007

Tri chúng: Anitya

Tri chúng điền khuyết: Nhu Phuc

Môn học: Sưu Tầm và Giới Thiệu

Bài học: Trung tâm Phật cụ ở Thái Lan

Giảng Sư Chính: TT Giác Đẳng

Giảng Sư Điền khuyết: TT Tuệ Siêu

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nhu Phuc, Anitya, Hat Cat, Tinh Tan, Nguon Duc Hanh, Upekha, Bich Thu, Karuna, Gioi Huong (tin tức), Minh Chau54, Duong Tieu, Sangkhaly (rời room đúng giờ).
http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Nhu Phuc, Anitya.

Người mở nhạc và kinh tụng: Nhu Phuc, Anitya.

Người hoán chuyển bài cho Room: Hat Cat - Nhu Phuc (đk).

Người post bài cho Room: Bich Thu - NguonDucHanh - Upekha (Bài Học, Đố Vui, Tin Tức & Post End).

Người post và gửi bài riêng cho chư Tăng: Upekha, NguonDucHanh (đk).

Trực room (op): Upekha, Ops.

Thông báo (nếu có): SC Liễu Pháp bận không vào room 15/1 - 18/3.

_________________ Cô Minh Châu bận xin nghỉ phép.

Bài Đọc ngày thứ Hai của MC

Phần I
Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
MC1: Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ hai, ngày 26 tháng 02 năm 2007 Phật lịch 2550. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY từ 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị Chương trình thứ hai hằng tuần: Sưu Tầm và Giới Thiệu: "Trung tâm Phật cụ ở Thái Lan", tiếp theo là các câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo hôm nay. Namo Buddhaya

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(MC1 của phần I: ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Chương trình hôm nay:

Sưu Tầm và Giới Thiệu

"Giới thiệu Trung tâm Phật cụ ở Thái Lan"
____________


Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập chương trình hôm nay, Namo Buddhaya.
________________________________________

Phần II:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau/ Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Nguyện hồi hướng phước báu pháp thí đến Ni Sư Diệu Tịnh được nhiều an lạc, tùy tâm mãn nguyện. Cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,

Ngày mai chúng ta sẽ có Lớp Thiền học do TT Giác ĐẳngChư Tôn Đức giảng sư sẽ giảng giải bài học. Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhaya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả hẹn ngày mai sẽ trở lại trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.

No. 1357 NEW (Hạt Cát dịch)

Triển lãm bảo vật từ Tu Viện Phật Giáo

Tây Tạng cổ xưa tại Ðức Quốc gây tranh cãi

The Associated Press, February 21, 2007

Bá Linh - Ðức Quốc -- Một phiên triển lãm nghệ thuật Phật Giáo Tây Tạng cống hiến một khái niệm về những bảo vật từ các tu viện cổ xưa Phật Giáo nhưng phải đối diện với sự phê phán rằng nó đã thanh minh cho sự đối đãi của Trung Quốc đối với nền văn hóa cổ xưa Tây Tạng.

Viên chức quản lý viện bảo tàng Jeong-hee Lee-Kalisch đã gọi phiên triển lãm khai mạc hôm thứ Tư tại viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Á Châu là một cơ hội để thưởng ngoạn những tuyệt phẩm không phải là những tác phẩm điển hình trái ngược đã từng được tìm thấy tại các phòng triển lãm.

Ông Lee nói "Chưa bao giờ có một cuộc triển lãm nào mà trong đó các phẩm vật được trưng bày đã đến trực tiếp từ các tu viện ở trung bộ Tây Tạng. Trong chiều hướng đó, cuộc triển lãm này được xem là lần đầu tiên trên thế giới".

Phiên triển lãm trưng bày khoảng 150 tác phẩm, rất nhiều trong số đó chưa từng rời khỏi Tây Tạng, được thu thập từ 5 tu viện, hai viện bảo tàng, Cung Ðiện Phổ Ðà La tại Lhasa của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma lưu vong và cung điện mùa hè tại Norbulingka.

Các phẩm vật được trưng bày có niên đại từ thế kỷ năm đến đầu thế kỷ hai mươi, gồm có hình tượng, họa phẩm, pháp khí v.v...

Vật phẩm cổ xưa nhất trong những tác phẩm được trưng bày là một pho tượng Ðức Phật Thích Ca nhỏ bằng đồng, được tin tưởng là được đúc chế tại Trung Quốc năm 473. Giữa những phẩm vật ấn tượng nhất, có 10 pho tượng mạ đồng kích cỡ gần bằng người thật biểu hiện những nhân vật lịch sử trong Phật giáo Tây Tạng đứng chào đón khi quan khách mới bước vào với những khuôn mặt có khi dữ dằn có khi là một nét nhìn thanh thản. Một tác phẩm tuyệt vời nữa là một pho tượng Quán Âm mạ đồng với 11 đầu và nhiều cánh tay đưa lên tạo thành hình dáng cánh quạt.

Cuộc triển lãm đã tạo nên sự phê phán của các nhà chính trị Tây Tạng lưu vong và những người ủng hộ, những người cho rằng cuộc triển lãm đã làm mờ nhạt thái độ ngược đãi văn hóa Tây Tạng của Trung Quốc.

Khi cộng sản Trung Quốc tấn công vào Tây tạng năm 1950, hàng ngàn tu viện và chùa chiền đã bị phá hủy, nhất là trong thập niên khởi xướng cuộc cách mạng Văn Hóa do MaoTrạch Ðông chủ trương hồi năm 1966.

Ðương kim chủ tịch nhà nước Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào - người được liệt kê trong cuốn cẩm nang cuộc triển lãm như là một nhân vật bảo trợ danh dự cùng với TổngThống Ðức Quốc Horst Koehler - cai trị vùng đất Tây Tạng từ năm 1988 và 1992, nơi mà, các nhà Tây Tạng lưu vong nói rằng, Hồ đã thẳng tay đàn áp các thành viên của những biến chuyển ủng hộ độc lập.

Ðám người biểu tình đã tụ tập lại trước viện bảo tàng với băng keo đen dán miệng và biểu ngữ tố cáo Trung Quốc bôi đen lịch sử và tiêu diệt văn hóa Tây Tạng.

"Cuộc triển lãm phơi bày lịch sử Tây Tạng kể từ 1949 trở về trước cho nên nó đã không dính líu gì đến hiện tình chính trị hoặc sự đàn áp tôn giáo nào" Kai Mueller, giám đốc hành chánh Chiến Dịch "Tây Tạng Ðức Quốc" Quốc Tế nói như trên và thêm vào "Ðức quốc là một xã hội đa nguyên, nơi mọi việc đều được cởi mở và được báo cáo đúng đắn không che dấu".

Kelsang Gyaltse, một đại diện của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma ở Geneva yểm trợ cuộc triển lãm như là một lễ hội văn hóa Tây Tạng nhưng được nói rằng nó đã cưu mang hiện trạng văn minh Tây tạng.

Kelsang nói "Kể từ vài năm nay, một nỗ lực lớn lao của chính phủ Trung Quốc đã thể hiện nhằm thuyết phục thế giới bên ngoài rằng văn hóa Tây Tạng vẫn tồn tại, rằng tín ngưỡng của người Tây Tạng có thể thực hiện không bị ngăn cấm ở TâyTạng", "Thay vì sửa đổi chính sách áp chế bên trong Tây Tạng, họ lại tìm cách dập tắt những phê phán của thế giới bên ngoài với những nỗ lực nhồi sọ lớn lao hơn", ông thêm như trên "Trên một phương diện nào đó, cuộc triển lãm như thế này đồng lõa với nỗ lực của chính phủ Trung Quốc".

Nyima Tsering, giám đốc Văn Phòng Quản Trị Di Sản Văn Hóa Khu Tự Trị Tây Tạng, Trung Quốc, cơ quan đã thực hiện cuộc triển lãm, đã trả lời các câu hỏi của báo chí về vai trò của Trung Quốc trong buổi lễ khai mạc cuộc họp báo hôm thứ Ba bằng cách ca ngợi sự ủng hộ của Trung Quốc dành cho nghệ thuật Tây Tạng.

"Rất khó lòng mà bảo tồn những di sản văn hóa này, nhưng với sự yểm trợ của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, hơn 6 triệu đồng Yuan (US $589 million) đã được sử dụng trong 50 năm qua để bảo tồn những di sản văn hóa này" Tsering nói như trên qua một thông dịch viên, và ông cũng đã nói thêm rằng từ cuộc triển lãm "bạn có thể thấy được vật phẩm biểu trưng văn hóa Tây Tạng đã được chăm sóc rất kỹ càng vậy".

-------------------------------------------------------------------------

No. 1358 NEW (Minh Châu dịch)

Bảo tàng viện Rietberg tại Zurich, Thụy Sĩ

triển lãm nghệ thuật Phật Giáo

Ngày 21 tháng 2, 2007

Zurich, Thuỵ Sĩ -- Bảo tàng viện Rietberg nổi tiếng của thành phố Zurich đã mở cửa lại sau ba năm đổi mới với một cuộc triển lãm đặc biệt nghệ thuật đẹp và quý hiếm của thời kỳ Phật giáo ban đầu.

Bảo tàng viện được sửa chữa lại gấp đôi diện tích trước kia cộng thêm sự nổi bật về màu sắc, ánh sáng và khoảng trống để trưng bày một bộ sưu tầm đáng kể các tác phẩm nghệ thuật thuộc ngoài Châu Âu.

Ðiều duy nhất có thể nhìn thấy sau sự thay đổi là một phòng tiếp tân bằng kính màu xanh lục. Phần còn lại của công trình 46 triệu SFr (37 triệu đô la), do thành phố Zurich tài trợ một phần, được xây dưới mặt đất.

Vào năm 2001 đã có quyết định nới rộng bảo tàng viện 50 năm tuổi này vì nó đã trở nên quá chật hẹp đối với số khách ngày càng gia tăng.

Hai kiến trúc sư Alfred Grazioli và Adolf Krischanitz đã đối diện với nhiệm vụ khó khăn là làm sao nới rộng diện tích trện cùng một khoảnh đất - từ đó nảy sinh ý tưởng xây cất dưới mặt đất - và cũng xây liền với các cấu trúc khác của bảo tàng viện.

Những căn phòng trang bị kỹ thuật mới được xây với các bức tường di động và hệ thống đèn được điều khiển bằng điện toán. Màu sắc được dùng để làm nổi bật các nghệ phẩm, như là bộ sưu tầm của Trung Hoa.

Nhưng điểm nổi bật thật sự chính là cuộc triển lãm đặc biệt về Kannon, vị Bồ tát của lòng Từ Bi. Theo lời cô Katharina Epprecht, người phụ trách cuộc triển lãm, "Kannon có lẽ là vị bồ tát nổi tiếng nhất tại Nhật bản và rất nhiều ngôi chùa thờ bồ tát Kannon Bosatsu như là thần tượng chính của họ".

Những tác phẩm được trưng bày gồm có các pho tượng bằng đồng tinh xảo, các tượng điêu khắc bằng gỗ và những bức tranh lụa với chi tiết thật phong phú. Ðây là những nghệ phẩm nguyên thuỷ từ thế kỷ thứ 7, khi đạo Phật vừa mới xuất hiện tại Nhật, cho tới thế kỷ thứ 14, thời đại hoàng kim của nghệ thuật trong Phật giáo.

Trong số các nghệ phẩm kể trên có một tượng bồ tát Senju Kannon nhiều tay được khắc rất sắc xào, đã được chú nguyện và chỉ được trưng bày 60 năm một lần. Cô Epprecht nói: "Pho tượng đã được trưng bày vào năm 2000 và lẽ ra chỉ được trưng bày lại vào năm 2060, nhưng chúng tôi đã thỉnh được về đây cho cuộc triển lãm này".

Một pho tượng khác chưa từng được dời khỏi chùa từ 800 năm nay và phải cần đến sự chấp thuận của cư dân thành phố mới đem được về Zurich.

Cuộc triển lãm cũng có được một tác phẩm từ thế kỷ 12 đang trưng bày tại Japanese National Treasure, một bức tranh lụa khổng lồ tô bằng mực và màu cùng với lá vàng và bạc của bồ tát Juichimen Kannon.

Ðó đây trong khắp gian phòng rộng có nhiều nghệ phẩm được trưng bày trong những cấu trúc màu đỏ và đen không có kính, trông giống như những ngôi chùa.

Cô Epprecht nói rằng đó là để tạo nên tinh thần cho nơi này và để cho nghệ thuật tự phô trương giá trị của nó.

Cô nói thêm: "Có một tu sĩ người Nhật vào thế kỷ thứ 9 tên Kukai đã nói rằng những tài liệu được viết ra không bao giờ bằng giảng giải Phật pháp qua nghệ thuật - chính cái đẹp của nghệ thuật làm cho ta hiểu ra được mọi sự".

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2007

Bài Đọc ngày Chủ Nhật của MC

Phần I
Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
MC1: Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Chủ Nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2007 Phật lịch 2550. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY từ 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị Chương trình Chủ Nhật hằng tuần: Giải Đáp Thắc Mắc do Chư Tăng chủ trì. Chương trình tiếp tục với các câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo hôm nay. Namo Buddhaya

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(MC1 của phần I: ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Chương trình hôm nay:

Giải Đáp Thắc Mắc
____________________________________________________

Phần II:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau/ Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Nguyện hồi hướng phước báu pháp thí đến Ni Sư Diệu Tịnh được nhiều an lạc, tùy tâm mãn nguyện. Cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,

Kính mời quý vị tham gia lớp học ngày mai: Chương trình Sưu Tầm và Giới Thiệu. Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhaya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả hẹn ngày mai sẽ trở lại trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.


Nhật Hành

Ngày: 24 tháng 02 năm 2007

Tri chúng: Giới Hương

Tri chúng điền khuyết: NguonDucHanh

Môn học: Chương trình đặc biệt

Bài học: TÌM HIỂU Ý NGHĨA ĐẠI LỄ THƯỢNG NGUYÊN


Giảng Sư Chính: TT Giác Đẳng

Giảng Sư Điền khuyết: TT Tuệ Siêu


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: TC, TCđk, Karuna, Hat Cat, Tinh Tan, Nhu Phuc, Upekha, Anitya, Sangkhaly, Minh Chau54, VoThuong09
http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Upekha, Hat Cat.

Người mở nhạc và kinh tụng: Upekha, Hat Cat.

Người hoán chuyển bài cho Room: Hat Cat - Tinh Tan.

Người post bài cho Room: Bich Thu, Hat Cat, Upekha, Tinh Tan.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Hat Cat, Upekha.

Trực room (op): Anitya, Upekha, Karuna, Bich Thu, Tinh Tan và các ops khác.

Thông báo (nếu có): SC Liễu Pháp bận không vào room 15/1 - 18/3.

_________________ Cô Minh Châu bận xin nghỉ phép.

_________________ Upekha bận xin nghỉ phép 23,24/2.
Bài Đọc ngày thứ Bảy của MC

Phần I
Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
MC1: Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay ngày 24 tháng 02 năm 2007 Phật lịch 2550. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY từ 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị hôm nay là Chương trình đặc biệt: TÌM HIỂU Ý NGHĨA ĐẠI LỄ THƯỢNG NGUYÊN do TT Giác Đẳng hướng dẫn chương trình.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo hôm nay. Namo Buddhaya

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(MC1 của phần I: ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Chương trình đặc biệt

TÌM HIỂU Ý NGHĨA

ĐẠI LỄ THƯỢNG NGUYÊN

____________


Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi dẫn nhập chương trình hôm nay. Namo Buddhaya.


I.
Nay tháng Giêng trăng tròn âm lịch
Tiết nguyên tiêu sự tích còn ghi
Hào quang rạng ánh từ bi
Tăng già thắng hội nan nghì nhân duyên
Cả hội chúng thánh hiền cụ túc
Nghìn hai trăm năm chục Tỳ khưu
Thiện Lai nhập đạo tối ưu
Viên thông tứ quả gương lưu cõi đời
Tự vân tập không lời mời thỉnh
Chốn đạo tràng thanh tịnh Trúc Viên
Hướng về hội chúng trang nghiêm
Phật ban giáo chỉ thiêng liêng bảo tồn

II.
Hỡi Tăng chúng Thế Tôn quá khứ
Hội Thánh Tăng đầy đủ ba lần
Tháng Giêng bố tát ngày rằm
Biệt Giải Thoát Giáo pháp âm lưu truyền
Nay ta chỉ một phiên thánh hội
Bởi nhân duyên tùy mỗi thời kỳ
Vì rằng tuổi thọ hiện thời
Ngắn hơn những kiếp loài người thịnh hưng

III.
Hỡi Tăng chúng lắng lòng nghe rõ
Thầy Tỳ khưu sùng mộ Như Lai
Là người chơn chánh triển khai
Tam học diệu pháp Như Lai giáo truyền
Các điều ác cần chuyên dứt bỏ
Những hạnh lành gắng cố trau giồi
Giữ tâm thanh tịnh trọn đời
Ấy lời chư Phật ba thời dạy khuyên

IV.
Pháp nhẫn nại thắng duyên tối thượng
Quả niết bàn lạc tịnh tối ưu
Xuất gia không hận không thù
Giữ lòng từ ái cho dù hiểm nguy
Không phỉ báng không gây thương tổn
Giữ mình theo giới bổn thọ trì
Uống ăn tiết độ quán tri
Ðộc cư thiền định chuyên trì công phu

V.
Nhẫn nại pháp tối ưu căn bản
Khiến hạnh lành giới định đặc thù
Diệu năng nhẫn nại đoạn trừ
Căn nguyên lầm lỗi cho dù tế thô
Mọi tranh chấp hơn thua phải quấy
Dùng nhẫn kham hoá giải chấp tranh
Nhẫn nại trang phục tuyệt trần
Của hàng trí giả đạo căn kiên cường

VI.
Pháp nhẫn nại là nguồn cội phúc
Là bạn hiền tài lộc uy danh
Tự tha lợi lạc phúc lành
Trời người quí kính thác sinh cõi trời
Cuối sanh tử chứng ngôi bất tử
Liễu niết bàn bất khứ bất lai
Ðúng là ngưỡng mộ Như Lai
Cúng dường chư Phật cách này tối ưu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (lạy)

________________________________________

Phần II:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau/ Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Nguyện hồi hướng phước báu pháp thí đến Ni Sư Diệu Tịnh được nhiều an lạc, tùy tâm mãn nguyện. Cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,

Ngày mai chúng ta sẽ có Giải Đáp Thắc Mắc do Chư Tăng chủ trì, với sự điều hợp chương trình của các Ops MC. Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhaya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả hẹn ngày mai sẽ trở lại trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2007


Nhật Hành

Ngày: 23 tháng 02 năm 2007

Tri chúng: Tinh Tấn

Tri chúng điền khuyết: Bich Thu

Môn học: A Tỳ Đàm

Bài học: Tiêu Đề Kinh Tạng (SUTTANTAMATIKA) - TRI QUÁ (Chiết, Hữu dư)

Giảng Sư Chính: TT Tuệ Siêu

Giảng Sư Điền khuyết: TT Giác Đẳng

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: TC, Tinh Tan , Hat Cat, Nhu Phuc, Nguon Duc Hanh, Upekha, Karuna, Anitya, Sangkhaly, Minh Chau54 http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Bich Thu, Hat Cat, TC.

Người mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, Hat Cat.

Người hoán chuyển bài cho Room: Nguon Duc Hanh – Hat Cat (đk)

Người post bài cho Room: Bich Thu, Hat Cat, NguonDucHanh.

Người post và gửi bài riêng cho chư Tăng: Upekha, NguonDucHanh.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): SC Liễu Pháp bận không vào room 15/1 - 18/3.

_________________ Cô Minh Châu bận xin nghỉ phép.
Bài Đọc ngày thứ Sáu của MC

Phần I
Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
MC1: Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay ngày 23 tháng 02 năm 2007 Phật lịch 2550. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY từ 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị Lớp A Tỳ Đàm hôm nay chúng ta sẽ học bài Tiêu Đề Kinh Tạng (SUTTANTAMATIKA) - Tri Quá (Chiết, Hữu dư) do TT Tuệ Siêu thuyết giảng. Chúng ta sẽ được nghe chư Tôn Ðức giảng giải các phần khác trong bài học, chương trình tiếp tục với câu đố và bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo hôm nay. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(MC1 của phần I: ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

Tiêu Đề Kinh Tạng (SUTTANTAMATIKA)

Tri Quá (Chiết, Hữu dư)

- Tri Quá (Āpattikusalātāca).

- Tri Ly Quá (Āpattivuttānakusalātāca).

____________

I. Dẫn nhập

- Đề tài nầy nói gì ?

Biết mình lầm lỗi và biết cách xa lìa tội lỗi là trạng thái khách quan hiếm có. Tất cả tâm bất thiện đều có các thuộc tánh si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Chính vì vậy ngưồi sống trong phiền não khó nhận ra phiền não. Ý thức về thực trạng của lầm lỗi và phương cách xa lìa lầm lỗi là hành tướng của trí tuệ, một thứ trí tuệ chân thực. Pháp nầy lấy câu đầu là đề tài nên là chiết và pháp bản thể không bao gồm tất cả pháp chơn đế nên là hữu dư.

Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần I bài học hôm nay. Namo Buddhaya.

II. Nội dung chính

_ Kinh Tạng nói vì về đề tài nầy ?

Người ngu biết mình ngu
Nhờ vậy thành người trí
Người ngu tưởng mình trí
Kẻ ấy thật chí ngu

Ai dùng các hạnh lành
Để xóa các ác nghiệp
Chói sáng giữa đời nầy
Như trăng thoát khỏi mây.

Kinh Pháp Cú.

_ A Tỳ Đàm nói gì về đề tài nầy ?

Cả hai pháp TRI QUÁ và TRI LY QUÁ đều có bản thể là thuộc tánh trí tuệ.

Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần II bài học hôm nay. Namo Buddhaya.

III. Thảo Luận

...

Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần III bài học hôm nay. Namo Buddhaya.

IV. Đố vui

...


V. Người xưa chốn cũ

Xin cho biết câu chuyện của Tôn giả Jambuka ?

Tôn giả Jambuka sanh trong một gia đình rất nghèo. Như trong đời trước, ngài dùng phân làm đồ ăn, và rời bỏ gia đình, làm vị tu khổ hạnh. Thực hành nhiều khổ hạnh, ăn từng hạt đậu một, được chấm trên đầu ngọn rơm. Ngài đã năm lăm tuổi khi đức Phật thấy ngài căn cơ thuần thục, như ngọn đèn đặt trong cài ghè, đi đến ngài, thuyết pháp và hóa độ cho ngài. Rồi Thế Tôn gọi: 'Hãy đến, này Tỷ-kheo' và cho ngài xuất gia. Rồi Jambuka phát triển thiền quán và Thế Tôn ấn chứng ngài chứng quả A-la-hán. Ðây chỉ là sơ lược, trong đoạn sớ giải các câu kệ của Dhammapàda, câu chuyện được giải thích rộng rãi từ nơi câu; 'Ăn từng hạt đậu một, với ngọn rơm chấm đậu. Khi đến giờ mệnh chung, ngài nói lên rằng: dầu một lần sống theo tà hạnh, nhưng nếu dựa vào đức Phật tối thượng, ngài cũng có thể chứng quả như các đệ tử khác.


Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần V bài học hôm nay. Namo Buddhaya.


________________________________________

Phần II:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau/ Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con , đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Nguyện hồi hướng phước báu pháp thí đến Ni Sư Diệu Tịnh được nhiều an lạc, tùy tâm mãn nguyện. Cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,

Ngày mai chúng ta sẽ có Lớp Nghi Luật do ĐĐ Pháp Đăng thuyết giảng. Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhaya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả hẹn ngày mai sẽ trở lại trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.

No. 1352 NEW (Tinh Tấn dịch)

Bảo Tháp Dharmekh, Sarnath, Ấn Ðộ

Bảo tháp này tọa lạc tại Sarnath (Ấn Độ) đánh dấu địa điểm nơi mà Đức Phật đã thuyết bài pháp đầu tiên sau khi chứng quả Chánh Đảng Chánh Giác. Đầu tiên Bảo tháp đã được xây dựng trong triều đại Hoàng đế Ashoka ( thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên). Về sau, bảo tháp được trùng tu lại bởi triều đại Maryan và Gupta, duy trì theo hình dạng hiện thời từ thế kỷ thứ 6. Trong suốt thời kỳ thực dân, đại tá Cunningham khoan một trục thẳng xuống giữa trung tâm bảo tháp và khám phá một phiến đá khắc dòng chữ Dhamekha, mà được tin tưởng để hình thành dạng của Dharma Chakra, nghĩa “quay bánh xe Pháp”. Sự việc này trùng hợp với bài thuyết đầu tiên của Đức Phật khi Ngài “chuyển pháp luân”.

Bảo tháp hiện thời cao 31.3 mét và rộng 28.3 mét. Hình chữ vạn và vòng hoa sen xây ở phần dưới thấp.

-------------------------------------------------------------------------

No. 1355 NEW (Hạt Cát dịch)

Thái Lan thực hiện phim hoạt họa

"Cuộc đời của Ðức Phật"

Ngày 20 tháng 2, 2007

Bangkok, Thailan -- Sau những khó khăn để có được 100 triệu Baht cho việc thực hiện cuốn phim hoạt hoạ về Ðức Phật, cuốn phim sẽ được hoàn thành vào tháng tám, theo lời chủ nhiệm sàn xuất, Tiến sĩ Wallapa Phanthong. Cuốn phim sẽ được đồng thời ra mắt vào dịp sinh nhật của quốc vương Thái vào tháng 12.

Tựa đề cuốn phim là "Cuộc đời của Ðức Phật". Phải mất hơn ba năm mới hoàn thành công trình có mang nhiều hoài bão này. Cô Wallapa nói với tờ báo The Nation : "Tôi mong rằng cuốn phim này sẽ lôi cuốn một thế hệ mới vào đạo Phật". Chuyện phim miêu tả cuộc đời của Ðức Phật khi còn là vị thái tử trẻ cho đến lúc thành đạo và ngày nhập Niết bàn.

Phim cũng diễn tả hình ảnh Ðức Phật đưa các đệ tử đến niềm an lạc thật sự qua việc thưc hành giáo pháp của Ngài.

Dự án của cô Wallapa được mọi người biết đến khi cô xuất hiện trong buổi hội thoại trên đài truyền hình băng tầng 7, có tên là "Jor Jai", vào tháng 9 năm ngoái.

Cô đã gặp khó khăn về vấn đề tài chánh để thực hiện cuốn phim - cô cần 20 triệu Baht nữa - và sự quyết tâm của cô đã làm cho nhiều người cảm động, trong đó có ông Thankhun Jitissara, người điều khiển buổi hội thoại. Ông đã đưa câu chuyện này lên trang nhà của cộng đồng, pantip.com, và đã tham gia vào nhóm của cô Wallapa.

Cô Wallapa đã bắt đầu dự án này cách đây trên ba năm, là một phần của chương trình huấn nghệ cho những ai muốn dùng phim hoạt hoạ như một phương tiện giáo dục. Dự án không thành công, nhưng cô vẫn tiếp tục với ý tưởng làm cuốn phim về Ðức Phật, và tự lo lắng về chi phí.

Ông Thankhun đã giúp cô Wallapa trong việc tìm ngân khoản và đã vay 2 triệu Baht từ Government Savings Bank cho đủ số ngân khoản đang cần. Ông nói: "Có người cho rằng tôi điên nhưng tôi bất cần. Tôi nghĩ rằng dự án này là cho mọi người và tôi muốn giúp".

Tuần vừa qua ông Thankhun và cô Wallapa đã gặp Bộ trưởng bộ Phát triễn Xã hội và An Sinh. Bộ trưởng Paiboon Wattanasiritham hứa sẽ hỗ trợ cho công trình và kêu gọi chính phủ giúp đỡ. Ông Thankhun nói: "Họ không thể giúp về mặt tài chánh nhưng có thể giúp cổ động khi cuốn phim sẵn sàng để trình chiếu".

Cô Wallapa cho biết một thương gia muốn mua lại bản quyền với giá 200 triệu Baht, nhưng cô đã từ chối. Cô nói: "Tôi sợ rằng dự án sẽ trở nên nặng về tính chất thương mại và mất đi mục tiêu phục vụ xã hội của nó. Sau khi được trình chiếu trong các rạp hát, tôi mong muốn rằng cuốn phim sẽ được phổ biến qua dạng video cho các trường học. Nếu tôi đã nhận sự thương lượng ấy, điều này sẽ không bao giờ xảy ra".

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2007


Nhật Hành

Ngày: 22 tháng 02 năm 2007

Tri chúng: Như Khanh

Tri chúng điền khuyết: Chanh Hanh

Môn học: Lớp Từ vựng Phật học

Bài học: THUẬT NGỮ "METTĀ"

Giảng Sư Chính: TT Giác Đẳng

Giảng Sư Điền khuyết: TT Tuệ Siêu

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: TC đk, Sangkhaly, Nguon Đuc Hanh, Hat Cat, Nhu Phuc, Upekha, Karuna, Anitya, Tinh Tan, Bich Thu, Minh Chau54 (Tinh Tan xin miễn đọc tin tức trừ khi bài của TT, vì phải thâu TBK)
http://www.phapluan.net &
http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Hat Cat, Anitya

Người mở nhạc và kinh tụng: Hat Cat, Anitya, Bich Thu.

Người hoán chuyển bài cho Room: Nhu Phuc - Bich Thu (đk)

Người post bài cho Room: Bich Thu, Nguon Duc Hanh, Hat Cat, Upekha.

Người post và gửi bài riêng cho chư Tăng: Upekha, Nguon Duc Hanh.

Trực room (op): TC đk, Ops.

Thông báo (nếu có): SC Liễu Pháp bận không vào room 15/1 - 24/2.

_________________ Cô Minh Châu bận xin nghỉ phép.

Bài Đọc ngày thứ Năm của MC

Phần I
Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
MC1: Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay ngày 22 tháng 02 năm 2007 Phật lịch 2550. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY từ 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị hôm nay Lớp Từ vựng Phật học chúng ta sẽ có Thuật ngữ: METTĀ do TT Tuệ Siêu và TT Giác Đẳng giảng dạy. Chúng ta sẽ được nghe chư Tôn Ðức giảng giải các phần khác trong bài học, chương trình tiếp tục với các câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo hôm nay. Namo Buddhaya

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(MC1 của phần I: ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Chương trình hôm nay:

Thuật ngữ: METTĀ
____________


Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập chương trình hôm nay, Namo Buddhaya.

I. Chuyển dịch từ METTĀ (TT Giác Đẳng biên soạn và giảng dạy)

Hôm nay chúng ta thử thảo luận về từ tiếng Việt để dịch Phạn ngữ Mettā. Theo kinh điển Phật giáo từ nầy bao gồm những khía cạnh như sau:

- Là sự mong mỏi chúng sanh khác được an vui, hạnh phúc.
- Là sự quan tâm nhưng không dính mắc.
- Có trạng thái mát mẻ hòa dịu.
- Là tâm quảng đại bao la không giới hạn bởi thân sơ.

Những từ mà người đời thường dùng:

Tình thương, yêu thương, bác ái ...

Những từ thường dùng trong kinh sách Phật giáo:

Từ bi, từ ái, từ mẫn, từ tâm.

Từ nào thích hợp nhất để dịch chữ mettā ?

Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần I. Thuật ngữ bài học hôm nay. Namo Buddhaya.

II. Lớp Phạn ngữ Pāli: KẾT CẤU MỘT CÂU ĐƠN GIẢN
(TT Tuệ Siêu biên soạn và giảng dạy)

a. Thành lập một câu với chủ từ, túc từ và động từ.

b. Ôn lại sử dụng cách và chỉ định cách.

c. Vài danh từ và động từ.

III. Thảo luận:

...

Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần III. Thảo luận bài học hôm nay. Namo Buddhaya.

IV. Người Xưa Chốn Cũ (NS Liễu Pháp biên soạn)

Xin cho biết câu chuyện của Tôn giả Sabhiya ?

Tôn giả Sabhiya sanh trong gia đình con gái một hoàng tộc, người con gái này được cha mẹ giao cho một vị du sĩ hướng dẫn để nàng có thể học giáo lý và nếp sống tu hành. Sabhiya khi lớn lên cũng trở thành một du sĩ, học hỏi nhiều kinh kệ tụng, trở thành một nhà lý luận sắc bén, không ai sánh nổi. Dựng am bên cửa thành, ngài dạy học cho con cháu các hoàng tộc, ngài nghĩ ra hai mươi câu hỏi để ngài hỏi các vị tu sĩ và Bà-la-môn. Trong khi Sabhiyasutta, có ghi là một Bà-la-môn, từ cõi Tịnh cư thiên, đã nghĩ ra các câu hỏi ấy. Thế Tôn khi đi đến Vương Xá, tinh xá Trúc Lâm, đã trả lời các câu hỏi và Sabhiya khởi lòng tin, xuất gia và chứng quả A-la-hán.

Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần IV. Người Xưa Chốn Cũ bài học hôm nay. Namo Buddhaya.

________________________________________

Phần II:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau/ Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Nguyện hồi hướng phước báu pháp thí đến Ni Sư Diệu Tịnh được nhiều an lạc, tùy tâm mãn nguyện. Cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,

Ngày mai chúng ta sẽ có Lớp A Tỳ Đàm do TT Tuệ Siêu thuyết giảng. Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhaya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả hẹn ngày mai sẽ trở lại trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2007

No. 1353 NEW (Minh Châu dịch)

Ngôi đại tự Gangaramaya, Tích Lan

Ngày 10 tháng 2, 2007

Colombo, Tích Lan -- Gangaramaya là ngôi chùa lớn nhất tại Colombo, là một nơi thu hút rất nhiều du khách bởi lịch sử và nét hoành tráng bên trong của chùa. Một trong những yếu tố lôi cuốn chính là một xá lợi Phật được tôn trí trong điện thờ xá lợi của chùa.

Trên đường đến tự viện Gangaramaya, người ta thường ghé ngang hồ Beira, lớn nhất của Colombo, bên bờ hồ có một ngôi chùa nhỏ xinh xắn với những hàng tượng Phật soi bóng trên mặt hồ tĩnh lặng. Ngôi chùa này là một tặng phẩm của Phật tử Bangkok.

Khu tự viện Gangaramaya có nhiều kiểu kiến trúc khác nhau chứng tỏ đã trải qua khá nhiều biến đổi từ nhhững năm qua. Từ ngôi điện thờ các vị thần Hindu được xây với sự trợ giúp của Nhật, thoáng nét giống như các ngôi đền của đạo Shinto, cho đến các kiến trúc chịu ảnh hưởng của Trung Hoa và Thái.

Gangaramaya được bắt đầu xây cất vào năm 1890 như là một nơi ẩn cư trên vùng đất đầm lầy, trước khi trở thành ngôi tự viện nổi tiếng. Ngày nay, ngôi chùa vừa là nơi lễ bái vừa là một trung tâm tu học. Khu tự viện bao gồm nhiều ngôi điện thờ, lớp học, bảo tàng viện, thư viện, tăng xá, phòng từ thiện và một cây bồ đề lớn được biết rằng đã trồng từ cây con mọc nơi cội cây mà Ðức Phật Gautama đã ngồi trong suốt thời gian thiền định.

Từ nhiều năm qua, ảnh hưởng của chùa Gangaramaya đã lan tràn khắp nơi đưa đến sự thiết lập nhiều ngôi chùa ở hải ngoại, trong đó có ngôi chùa ở đảo Staten, một trung tâm Phật giáo tại Nữu Ước, Tu viện Phật giáo Birmingham tại Anh Quốc, và Trung Tâm Phật Giáo ở Tanzania, Châu Phi.

Chùa Gangaramaya xuất hiện vào thế kỷ 19, thời mà Sư Hikkaduwe Sri Sumangala Nayaka Thera (1827-1911) đã làm cho đạo Phật hồi sinh trong thời kỳ tôn giáo bị suy thoái. Ngài đã vận dụng khả năng để thành lập một tu viện chỉ với bảy môn đồ. Từ điểm khởi đầu khiêm tốn này, tự viện Gangaramaya đã phát triễn cho tới ngày nay. Bước vào ngôi chánh điện, người ta sẽ bàng hoàng bởi màu sắc, tính chất nghệ thuật và sự tinh xảo của vô số các pho tượng từ dưới theo các tầng bậc lên đến trần nhà.

Một pho tượng Phật ngồi bằng vàng được tôn trí ngay giữa chánh điện, bên phải là một tượng Phật đứng nhìn xuống với nét từ bi. Các trẻ em sơ sinh được mang đến đặt nằm trên một cái khay bằng bạc để nhận sự gia hộ của Phật và phúc chúc của chư tăng.

Lễ hội kỷ niệm ngày đản sanh, ngày thành đạo, và Niết Bàn của Ðức Phật hiện là một lễ hội văn hóa lớn nhất của Colombo và thu hút hàng ngàn du khách. Lễ hội Perahera nổi tiếng tại Kandy được tổ chức vào tháng tám. Du khách có thể chụp hình kỷ niệm với Rajah, chú voi đầu đàn trong cuộc lễ.

Hãy dừng lại đây trong hai giờ đồng hồ nhàn rỗi, hoặc cả một buổi chiều trong bầu không khí thanh tịnh và tôn nghiêm của ngôi tự viện Gangaramaya.

-------------------------------------------------------------------------

No. 1354 NEW (Hạt Cát dịch)

Du khách Ðức Quốc hành hương đi bộ

từ Bồ Ðề Ðạo Tràng đến Lâm Tì Ni

Bodhgaya, Feb 17 -- Một nhóm 23 du klhách người Ðức đã lao mình vào một cuộc hành hương đi bộ từ thành phố thiêng liêng Bồ Ðề Ðạo tràng, nơi Ðức Phật thành đạo, đến Lâm Tỳ Ni ở Nepal, nơi Ðức Bồ Tát Ðản sinh.

Những du khách, tất cả đều đến từ Netherlands đang thực hiện chuyến hành hương đi bộ này.

"Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ đi bộ trong việc theo dấu chân của Ðức Phật tới Lâm Tỳ Ni. Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ hoàn thành nó với an bình trong tâm thức chúng tôi và hòa bình cho thế giới - Ðiều này rất quan trọng. Và thứ nữa là, trong lịch sử gần đây, không có mấy người thực sự là bộ hành theo dấu chân của Ðức Phật, tôi hy vọng mọi người sẽ noi gương chúng tôi" Martin, một khách hành hương nói như trên.

Ðoàn hành hương cũng sẽ thăm viếng một vài trung tâm Phật Giáo trên đường đi.

Ðức Phật nhập Niết Bàn năm 80 tuổi tại Kushinagar thuộc tỉnh bang Uttar.

Cũng có một lãnh vực lý thú về cuộc đời của Ðức Phật là Ngài được sanh ra, thành đạo và nhập diệt cùng một ngày.


Nhật Hành

Ngày: 21 tháng 02 năm 2007

Tri chúng: Hạt Cát

Tri chúng điền khuyết: Bich Thu

Môn học: Người Cư sĩ học Phật

Bài học: Thuyết trình đề tài "Chữ hiếu trong đạo Phật".

Giảng Sư Chính: TT Giác Đẳng

Giảng Sư Điền khuyết: TT Tuệ Siêu

MC thuyết trình: Tinh Tấn

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: TC đk, Sangkhaly, Nguon Đuc Hanh, Hat Cat, Nhu Phuc, Upekha, Karuna, Anitya, Tinh Tan, Bich Thu, Minh Chau54 (Tinh Tan xin miễn đọc tin tức trừ khi bài của TT, vì phải thâu TBK)
http://www.phapluan.net &
http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Upekha, Bich Thu.

Người mở nhạc và kinh tụng: Upekha, Bich Thu.

Người hoán chuyển bài cho Room: Bich Thu - Nhu Phuc (đk).

Người post bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Bich Thu, Upekha.

Người post và gửi bài riêng cho chư Tăng: Upekha, NguonDucHanh.

Trực room (op): TC đk, Upekha, Ops.

Thông báo (nếu có): SC Liễu Pháp bận không vào room 15/1 - 24/2.

_________________ Cô Minh Châu bận xin nghỉ phép.