Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012


Tháp Thờ Hòa Thượng Tăng Thống

Tháp thờ phượng di cốt sau khi Ngài viên tịch.


Tháp thờ di cốt theo kiến trúc Nam Tông làm bằng đá hoa cương thếp vàng là nơi tôn trí di cốt. Mái che làm theo kiểu mẫu chùa Pháp Luân hiện nay. Nền 5 tầng cấp. Phía sau là tường đá xanh.

Vị trí xây cất là trước cốc ngài (nằm giữa Tăng xá và Tịnh Thất của Hòa thượng).


Tịnh tài cúng dường xây tháp thờ xin gửi đến:

Chua Phap Luan
13913 South Post Oak RD
Houston, TX 77045
USA
account: 005742968162


 BANK OF AMERICA, N.A.
222, BROADWAY, WAY
10038 NEW YORK, NEW YORK
UNITED STATES
BIC (SWIFT): BOFAUS3N