Thứ Tư, 31 tháng 12, 2008


Nhật Hành

Ngày: 31 tháng 12 năm 2008

Giảng Sư: NS Liễu Pháp

Điều hợp thảo luận: ĐĐ ...

Tri chúng: PT Dương Tiêu / PT Mi Yoen

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "LÒNG TIN NGƯỜI CÓ MẮT"


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Delta74 và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room, mở nhạc và kinh tụng: Mina, Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: Tuyet Hanh, Nguon Duc Hanh.

Người post bài, clean Room: Mina / Tuyet Hanh.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, Anitya.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Thứ Tư của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Tư, ngày 31 tháng 12 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối giờ VN, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do NS Liễu Pháp thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "LÒNG TIN NGƯỜI CÓ MẮT", với sự điều hợp của ĐĐ ...
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"LÒNG TIN NGƯỜI CÓ MẮT"

365. M I 511
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-trungbo/trung75.htm
Trung Bộ Kinh 75, Kinh Māgandiya.
____________

Chúng con kính cung thỉnh ... từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

-- Này Māgandiya, ví như người sanh ra đã mù, không thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt trăng, mặt trời. Người ấy nghe một người có mắt nói như sau: "Thật tốt đẹp thay tấm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh", và người ấy đi tìm tấm vải trắng. Rồi có một người khác đánh lừa người ấy với một tấm y thô, dính dầu và đất và nói: "Này bạn, đây là tấm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh cho bạn". Người ấy lấy tấm y ấy. Sau khi lấy, người ấy đắp trên mình, sau khi đắp trên mình người ấy, các bạn bè thân hữu, bà con huyết thống của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. Vị y sĩ khao mổ xẻ này cho người ấy thuốc bài tiết các nhơ bẩn về phía trên, bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, cho thuốc qua lỗ mũi. Người ấy sau khi dùng thuốc, mắt được khởi lên, mắt được sáng tỏ. Với mắt được khởi lên, người ấy đoạn trừ tham dục đối với tấm y thô, dính dầu và dính đất kia, và người ấy có thể xem người kia là không phải bạn, có thể xem người kia là thù địch và nghĩ đến sát hại sinh mạng (của người kia): "Thật sự trong một thời gian dài, Ta bị người này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt với tấm y thô, dính dầu và đất: "Này bạn, đây là tấm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh cho bạn".

Cũng vậy, này Māgandiya, nếu Ta thuyết pháp cho Ông: "Ðây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn ấy", Ông có thể biết không bệnh, Ông có thể thấy Niết-bàn. Và với mắt được khởi lên cho Ông, lòng tham dục đối với năm thủ uẩn được đoạn trừ; và Ông có thể nghĩ như sau: "Thật sự trong một thời gian dài, ta bị tâm này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt, chấp thủ sắc, ta đã chấp thủ, chấp thủ thọ, ta đã chấp thủ, chấp thủ tưởng, ta đã chấp thủ, chấp thủ các hành, ta đã chấp thủ, chấp thủ thức, ta đã chấp thủ. Do duyên chấp thủ ấy nơi ta, nên có hữu; do duyên hữu, có sanh; do duyên sanh, có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ Khổ uẩn".

-- Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: "Tôn giả Gotama có thể thuyết pháp cho ta khiến ta có thể từ chỗ ngồi này đứng dậy, không còn mù nữa".
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Như Hạnh dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 365:

Và Đức Thế Tôn dạy Māgandiya: "Giống như người sanh ra đã mù, không thể thấy màu sắc hay hình dáng, bằng phẳng hay không bằng phẳng, các vì sao, mặt trời hay mặt trăng. Người ấy nghe vài người nói về tấm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uế và muốn tìm một tấm. Nhưng có ai đó lừa gạt bằng cách đưa cho ông ta tấm vải thô, dính dầu và bẩn", và nói rằng: "Này ông, đây là tấm vải trắng, đẹp, không cấu uế". Ông ấy lấy tấm vải và đắp lên mình.

Rồi bạn ông ấy và gia đình kiếm thầy thuốc phẫu thuật và chữa bệnh cho ông ta, liều thuốc nước, thuốc mỡ và trị đôi mắt cho ông ta. Bởi vì cách này có thể đem lại ánh sáng cho ông ta.

Và sự ham muốn, dính mắc vào tấm vải thô đã bị ông từ bỏ, ông từ đó không xem người cho ông tấm vải là bạn nữa. Ông cho rằng đó là kẻ thù và nghĩ: "Đã từ lâu, ta bị lừa dối, người này lừa gạt ta". Ngay cả, nếu ta được dạy Pháp cho họ, nói rằng: "Đây là sự lành mạnh, đây là Niết Bàn", họ có thể đến để biết sự lành mạnh, họ có thể thấy Niết Bàn.

Với sự sáng suốt phát sinh, ham muốn và dính mắc vào ngũ uẩn có thể đoạn diệt. Người ấy có thể nghĩ rằng: "Đã từ lâu, tâm ta bị lừa gạt, lừa dối vì dính mắc vào sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Bởi dính mắc làm nguyên nhân nên có hữu, bởi có hữu làm nguyên nhân nên có sinh; bởi có sinh làm nguyên nhân cho nên có lão, tử, buồn sầu, đau khổ, than van khóc lóc và tuyệt vọng sinh khởi. Đây là nguồn gốc cho cả khối đau khổ".

Và Màgandiya bạch với Đức Thế Tôn: "Con tin tưởng rằng nếu được Đức Gotama giảng dạy Pháp cho con, con không còn tăm tối nữa".


Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay: (... biên soạn)

...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ... thuyết giảng Câu Phật ngôn: "1. M I 401 - PHÁP KHÔNG GÌ CHUYỂN HƯỚNG", chúng con kính thỉnh ĐĐ ... giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2008


Nhật Hành


Ngày: 30 tháng 12 năm 2008

Giảng Sư: ĐĐ Tuệ Quyền

Điều hợp thảo luận: ...

Tri chúng: PT Nguồn Đức Hạnh / PT Tuyet Hanh


Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "NHÂN CỦA SỰ TRÌNH BÀY SỰ XUẤT LY KHỎI SANH, HIỆN HỮU, BỊ LÀM, HỮU VI".

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Anitya, Mina, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, Dieu Nghiem (tin tức), Vo Bat Phi, Sangkhaly, PT Delta74, và các Ops khác.
http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com


Người mở room: Lang Gia Nguyet, Mina, Tuyet Hanh.

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet, Mina, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh (đk).

Người post bài cho Room: Tuyet Hanh, Mina.
(các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Anitya, Mina, Tuyet Hanh
.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Thứ Ba của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Ba, ngày 30 tháng 12 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối giờ VN, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "NHÂN CỦA SỰ TRÌNH BÀY SỰ XUẤT LY KHỎI SANH, HIỆN HỮU, BỊ LÀM, HỮU VI", với sự điều hợp của ĐĐ ...
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"NHÂN CỦA SỰ TRÌNH BÀY SỰ XUẤT LY KHỎI SANH,

HIỆN HỮU, BỊ LÀM, HỮU VI"


364. Ud. 80
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tieubo1/tb13-ptt3.htm
Tiểu Bộ Kinh, Kinh Phật Tự Thuyết,
Chương Tám, Phẩm Pātaligāmiya, Câu (III) (Ud 82).
____________

Chúng con kính cung thỉnh ... từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

- Này các Tỷ-kheo, có sự không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, này các Tỷ-kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, thì ở đây không thể trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, nên có trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 364:

Có sự không sanh, không trụ, không biến hoại, không diệt. Vì nếu không có sự không sanh, không trụ, không biến hoại, không diệt thì sẽ không có sự xuất ly khỏi sự sanh, sự trụ, sự biến hoại, sự diệt. Nhưng vì có sự không sanh, không trụ, không biến hoại, không diệt nên có sự thoát ly khỏi sự sanh, sự trụ, sự biến hoại, sự diệt.


Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay: (... biên soạn)

...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe NS Liễu Pháp thuyết giảng Câu Phật ngôn: "365. M I 511 - LÒNG TIN NGƯỜI CÓ MẮT", chúng con kính thỉnh ĐĐ ... giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 2184 (Hạt Cát dịch)

Trung Quốc: Du lịch Đôn Hoàng bị ảnh hưởng

nặng nề với khủng hoảng kinh tế toàn cầu

www.chinaview.cn 2008-12-29 21:55:11

Special Report: Global Financial Crisis 

LANZHOU, Dec. 29 (Xinhua) -- Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều du khách viếng thăm danh tích Đôn Hoàng, một thành phố trên Con Đường Tơ Lụa và là chiếc nôi của các hang động lịch sử Phật Giáo, cục trưởng cục du lịch thành phố Lan Châu, Gong Ying nói như trên hôm thứ Hai.

Ông Gong nói du khách quốc nội đến đây có thể là đã giảm khoảng 30 % trong năm nay, và với du khách nước ngoài xuống tới 40%.

Đôn Hoàng nằm trong miền Tây Bắc tỉnh Cam túc, đã có 1.4 triệu du khách năm ngoái, kể cả khoảng 100,000 khách từ nước ngoài.

Ông Gong nói các vụ thiên tai lớn lao, như tuyết giá sớm và kéo dài, cũng như trận động đất hồi tháng Năm, đã ảnh hưởng đến ngành du lịch rất nhiều.

"Chúng tôi không lấy gì làm lạc quan cho thị trường năm tới, khi mà khủng hoảng kinh tế toàn cầu ngày càng tệ hại hơn", ông Gong nói.

Quần thể Hang Động Mạc Cao, một Di Sản Văn Hóa Thế Giới đã được Liên Hiệp Quốc liệt kê trên danh sách, được biết đến với danh xưng Thiên Phật Động tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, hiện nay mỗi ngày chỉ tiếp nhận khoảng dưới 100 du khách, so sánh với tỷ lệ trung bình 1,500 du khách mỗi ngày hồi năm ngoái.

Ông Gong nói cục du lịch sẽ đặt quan hệ với thị trường Đài Loan vào năm tới, để khám phá vùng đất eo biển Strait với các dịch vụ phục vụ trên không trung, cũng như trên biển cả bắt đầu hồi đầu tháng, giữa mối quan hệ ấm áp.

Một ngân khoản 261 triệu đồng Yuan ( khoảng 38 triệu USD) dành cho dự án phục hồi bắt đầu hôm thứ Hai để bảo vệ các bức cổ họa và tác phẩm điêu khắc mong manh dễ hư hỏng.

-------------------------------------------------------------------

No. 2185 (Dương Tiêu dịch)

Điểm Phim: “Ngày Trái Đất Ngừng Quay”

dưới cái nhìn Phật Giáo

Dharma-Inspired Movie Review: http://www.thedaytheearthstoodtillmovie.com/

By Jianxie, The Buddhist Channel, Dec 24, 2008

Tin từ Singapore
:

Trong bộ phim mới ra 2008 “Ngày Trái Đất Ngừng Quay”, người hành tinh Klaatu đại diện cho phái đoàn liên hợp các thiên hà đến trái đất từ không gian, để phán xét số phận cuối cùng của nhân loại.

Dưới cung cách lạnh lùng và phức tạp khó hiểu, kẻ hành tinh xa lạ này đòi hỏi một cuộc thương thuyết với các lãnh tụ của quả địa cầu, và cũng để chuyển đến thông điệp cảnh cáo cuối cùng đến loài người vô minh u tối.

Nếu không được đáp ứng thỏa mãn yêu cầu đưa ra, thì toàn thể nhân loại sẽ bị biến mất, nhằm bảo vệ môi sinh trái đất. Nhưng đột nhiên thỏa thuận này trở nên nhập nhằng mơ hồ lộn xộn, khi các lãnh tụ quả đất tranh đua giành giựt nhau để được quyền đại diện, để thảo luận thương thuyết với người hành tinh. Có phải điều này đại diện cho sự mâu thuẫn cho một trái đất cuồng loạn tham sân si hết thuốc chữa ?

Bộ phim nguyên thủy trình chiếu vào năm 1951 không hẳn hoàn toàn lấy bối cảnh tinh vi tế nhị vào thời điểm chiến tranh lạnh và sự phát triển tranh đua ào ạt của các vũ khí hạt nhân nguyên tử, Người hành tinh Klaatu là một biểu tượng gần giống chúa Jesus với một cái tên người John Carpenter. Cần chú ý sự xuất hiện ban đầu và nghề nghiệp của anh ta, Anh đi với người bạn đồng hành người máy khổng lồ có tên là “Gort”. Đây có phải chăng một hình ảnh phảng phất của Đức chúa Trời ? Bộ ba này gần như hoàn hảo. Klaatu đã đưa ra 2 điều kiện, một là phải chấp nhận điều kiện của anh ta, hai là nhân loại sẽ bị hủy diệt.

Để chứng tỏ tính nghiêm trọng của vấn đề, Klaatu đã nhấn mạnh: Nếu trái đất bị hủy diệt, nhân loại bị hủy diệt, nhưng ngược lại nếu nhân loại bị hủy diệt thì trái đất vẫn tồn tại, điểm này nhằm cảnh cáo nhân loại nên ngưng tàn sát lẫn nhau, cũng như phá hoại môi sinh. Kỷ thuật hiện đại rõ ràng tiến bộ vượt bực, nhưng ý chí và tấm lòng của con người vẫn còn yếu kém và đầy vị kỷ. Người hành tinh Klaatu thể hiện đầy đủ tính nhân bản, lòng từ bi và tin tưởng tuyệt đối vào tính thiện của con người, có thể làm cho trái đất được an vui và hòa bình.

Bộ phim là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho nhân loại về tình trạng báo động khẩn cấp về môi sinh ô nhiễm, cũng như con người ngày càng tự tiêu diệt tàn phá chính họ.

Một người hành tinh thứ hai xuất hiện nhằm giải thoát con người khỏi vô minh tăm tối, trong Phật Giáo có lẽ đây là hình tượng của Phật Di Lặc tương lai.

Liệu Klaatu và các bạn đồng hành có thể cứu rỗi hành tinh ô nhiễm và nhân loại tăm tối, đang sống trong cảnh tàn phá hủy diệt quy mô ? Không ai cứu chúng ta cả, ngay cả người hành tinh Klaatu hoặc người máy thần kỳ Gort, mà chỉ có bản thân nhân loại tỉnh thức mới có thể tự cứu chính họ và trái đất.

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2008


Nhật Hành

Ngày: 29 tháng 12 năm 2008

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu


Điều hợp thảo luận: ĐĐ Pháp Đăng


Tri chúng: TN Như Nguyện / PT Bích Thu

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "LỜI KHUYẾN GIÁO TỐI THƯỢNG"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh.

Xướng ngôn viên: Lang Gia Nguyet, Anitya, Mina, Duong Tieu (tin tức), Sangkhaly, Vo Thuong09, Tuyet Hanh, Delta74, Tri Dat
. http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Bich Thu, TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh. (đk).

Người post bài cho Room: Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, Mina. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Thứ Hai của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Hai, ngày 29 tháng 12 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối giờ VN, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Tuệ Siêu thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "LỜI KHUYẾN GIÁO TỐI THƯỢNG", với sự điều hợp của ĐĐ Pháp Đăng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"LỜI KHUYẾN GIÁO TỐI THƯỢNG"

363. M III 7
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-trungbo/trung107.htm
Trung Bộ Kinh 107, Kinh Ganaka Moggallāna (đoạn cuối).
____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

Trong các loại căn hương, hắc chiên đàn hương được gọi là tối thượng; trong các loại lõi cây hương, xích chiên đàn hương được gọi là tối thượng; trong các loại hoa hương, vũ quý hương (jasmine) được gọi là tối thượng. Cũng vậy là lời khuyến giáo của Tôn giả Gotama được xem là cao nhất trong những lời khuyến giáo hiện nay.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Như Hạnh dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 363:

Rễ cây bạch đàn được xem là rễ thơm nhất, gỗ xích chiên đàn được xem là loại gỗ thơm nhất, hoa mạt lợi ( hoa lài) được xem là loại hoa thơm nhất, ngay cả như thế, trong các loại giáo lý, giáo lý của Đức Gotama là tối thượng nhất.


Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay: (ĐĐ Pháp Đăng biên soạn)

1. Có phải chăng thời kỳ này không có người chứng đắc các Thánh quả, nên mình có hành cũng không chứng đắc ?

2. Pháp thực hành có được đoạn khổ ngay hiện tại chăng ?

3. Đoạn khổ hiện tại là khổ gì được đoạn đối với Phật tử hành Pháp ?

4. Nếu đời sống quá vất vả và bận rộn, mình nên áp dụng phương pháp gì để tu tập và cảm nhận được kết quả tu tập ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng Câu Phật ngôn: "364. Ud. 80 - NHÂN CỦA SỰ TRÌNH BÀY SỰ XUẤT LY KHỎI SANH, HIỆN HỮU, BỊ LÀM, HỮU VI", chúng con kính thỉnh ĐĐ Pháp Đăng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 2182 (Dương Tiêu dịch)

Đại Hàn: Kho Tàng Phật Giáo

Bị Thất Thoát Trên Đường Trở Về

By Chung Ah-Young, The Korea Times, Dec 24, 2008

Tin Từ Seoul, Nam Hàn:

Những kho tàng Phật giáo quý báu từ thời đại đế quốc Silla (668-935) đã được tìm thấy và đưa trở lại trưng bày tại viện bảo tàng quốc gia Nam Hàn.

Cuộc triển lãm tại viện bảo tàng quốc gia dưới tiêu đề “Âm Vang của Cuộc Đời”, trưng bày khoảng 200 đồ cổ Phật giáo quý giá đặc biệt truyền thống dưới triều đại đế chế Silla, bao gồm 19 đồ cổ cực kỳ quí báu của Nam Hàn, và 17 đồ cổ văn hóa cổ đại được mượn từ Viện bảo tàng quốc gia Tokyo và Viện bảo Tàng Quốc Gia Nara.

Đặc biệt, 5 đồ cổ Phật giáo Đại Hàn quý báu làm bằng tay vốn được các nghệ nhân điêu khắc sáng tác vào triều đại thuộc địa Nhật Bản ( 1910-1945) - 4 tượng Phật và một hộp đựng thánh tích, được lấy ra từ bộ sưu tập "Ogura" của Viện bảo tàng Quốc Gia Tokyo đã được đem ra triển lãm trong kỳ này.

Nhà kinh doanh Nhật Bản Takenosuke Ogura (1870-1964) đã sưu tập khoảng 1,100 các hiện vật văn hoá Đại Hàn, trong khi ông ta đang sống tại Đại Hàn và đem về Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Nhiều chính quyền Đại Hàn trong quá khứ đã tố cáo người Nhật đánh cắp nhiều di vật văn hoá và tôn giáo quý báu của họ, phần lớn trong suốt thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2.

Vào năm 1964, chính quyền Đại Hàn đòi hỏi Nhật Bản phải giao trả lại các đồ cổ đã bị cướp hoặc đánh cắp, nhưng Nhật Bản đã từ chối, với lý do bộ sưu tập là sở hửu cá nhân của ông Ogura, hoàn toàn không dính dáng gì tới chính phủ Nhật Bản.

Bộ sưu tập Ogura đã được hiến tặng cho viện bảo tàng quốc gia Tokyo vào năm 1980.

Bộ sưu tập Ogura phần lớn bao gồm các hiện vật và đồ cổ quí giá từ Đại Hàn, hơn 1,000 di vật bằng vàng, đồng, và các kim loại đặc biệt, cũng như nhiều xá lợi của các thiền sư Đại Hàn, 4,800 di vật nghệ thuật chạm trổ, trong đó hơn 2,000 đồ cổ được xem như là di sản quí báu, được trưng bày phần lớn trong viện bảo tàng quốc gia Tokyo, vốn được thu thập từ Đại Hàn.

Triều đại Silla cai trị các vùng Baekje, Goruryeo và đã để lại nhiều di sản văn hóa Phật giáo vô cùng quí báu.

Cuộc triển lãm bao gồm các bộ sưu tập từ những hộp đựng thánh tích bằng đồng của các chùa chiền phía Tây như thiền viện Gameun, Gyeongju, miền bắc quận hạt Gyeongsang còn có một đồ cổ vô cùng quí giá là tượng Phật bằng đồng cao 179 centimét bằng đồng thuộc thiền viện cổ Baengnyulsa.

Phần thứ nhất của cuộc triển lãm bao gồm nhiều di vật và đồ cổ Phật giáo nhiều loại và kích thước quý báu khác nhau vào cuối thế kỹ thứ 7.

Phần thứ hai trưng bày hầu hết nhiều di vật quí giá thuộc triều đại Silla vào thế kỹ thứ 7 và thứ 8.

Phần thứ ba trưng bày những đồ cổ quí giá có một không hai vào thời đại cực thịnh Silla thế kỹ thứ 8.

Phần thứ tư triển lãm nghệ thuật điêu khắc của các tượng Phật và sự sáng tạo của các nghệ nhân thuộc triều đại Silla.

Phần thứ năm trưng bày những chiếc hòm điêu khắc chạm trổ và những ngôi sao tượng trưng cho đời sống kiếp sau của con người.

Phần thứ sáu trình bày công trình tái tạo các cung điện thờ Phật, với những lời diễn giải của các học giả đương thời.

Cuộc triển lãm là cơ hội ngàn vàng để người xem có cơ hội nghiên cứu và tìm hiểu nghệ thuật văn hoá Phật giáo triều đại Silla về mặt lịch sử, cũng như tôn giáo. Ngoài ra cuộc trưng bày tầm cỡ quốc tế này sẽ giúp cho khách du lịch và các nhà nghiên cứu khảo cổ, văn hóa quốc tế có cơ hội tìm hiểu về phong tục tập quán truyền thừa của Đại Hàn. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài cho đến 1 tháng 3 năm 2009.

-------------------------------------------------------------------

No. 2183 (Hạt Cát dịch)

Hoa Kỳ: Tu sĩ Phật Giáo người Mỹ

đem thiền vào nhà giam

By COLIN GUY, Beaumont Enterprise, December, 26, 2008

Beaumont, Texas (USA) -- Tiếng đóng một cánh cửa của ngục tù rất đặc biệt và dứt khoát, theo lời của Tỳ Kheo Kassapa, một tu sĩ Phật Giáo, người đã đến nhà tù liên bang ở Beaumont mỗi tuần.

Nhưng với việc đi vào cánh cửa đó trong năm qua, nhà sư đã nuôi dưỡng một mối liên hệ tuy nhỏ bé nhưng đã mang lợi lạc đến cho nhiều tù nhân, những người muốn tham gia vào các chương trình hành thiền hàng tuần. Nhóm người đã gia tăng từ 7 đến 15 và đôi khi nhiều hơn, Sư Kassapa, một tu sĩ Phật Giáo người Mỹ sống và tu tập tại chùa Bửu Môn ở Port Arthur, nói như trên.

"Tôi không nghĩ rằng nhiều người trong số họ từng là Phật tử trước khi đến đây", Ngài nói.

Các tù nhân có nhiều thời gian để thực tập, điều đã khuyến khích một số khám phá lý tưởng và niềm tin mới. Bất cứ niềm tin nào, Ngài nhấn mạnh, có lẽ để làm cho chuyện bị giam hãm trở nên dễ chịu đựng hơn, nhưng một số phát giác ra rằng sự cô độc, tương tự tính chất của Phật giáo, thích hợp với hoàn cảnh của họ một cách đặc biệt.

"Sự cô độc và tĩnh mịch được tìm thấy trong Phật Giáo", Ngài nói.

"Một trong những lý do mà tôi nghĩ tại sao nó hiệu quả đối với họ rằng là trong buổi đầu, Đức Phật đã tự mình sống cách ly với xã hội trong nhiều năm trong khi khám phá mình là ai và những tù nhân này cũng ở trong một tình trạng tương tự".

Sư Kassapa nói Ngài từng tham dự một hội nghị ở Oregon nơi mà một trong những chủ đề thảo luận là "Phật Giáo sau vành móng ngựa".

Ngài nói tại Ấn Độ, các viên chức phát hiện rằng các tù nhân được động viên thực hành thiền định đã có một kết quả là họ trở nên bình tỉnh hơn.

Các nghiên cứu nói rằng qua cái nhìn tổng quát, những tù nhân thực hành Thiền định Phật giáo thường có tỷ lệ tái phạm rất thấp - ít hơn 40% - thấp hơn tỷ lệ trung bình so sánh với những trường hợp bình thường, Ngài Kassapa nói.

Các nghi thức phục vụ bắt đầu lúc 6:00 chiều ngày Thứ Ba, gồm các nghi lễ, thiền định và thảo luận về giáo pháp, các giáo lý, giới luật căn bản trong Phật giáo.

Ngài Kassapa ước đoán có thể từ 20 đến 25% những quan khách viếng thăm chùa Bửu Môn được xem như chuyển đổi tín ngưỡng sang Phật Giáo. Ngược lại, có thể chỉ một hay hai tù nhân trong nhóm thiền tập tại trại giam là không hứng thú với lãnh vực tâm linh của chương trình.

Trong nhiều năm tôi ở đây (Port Arthur) khoảng 15 người trở thành Phật tử đã đến đây thường xuyên. Nhưng ở trại giam thì trái ngược, người ta cho chuyện trở thành Phật tử là một điều nghiêm trọng.

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2008


Nhật Hành

Ngày: 28 tháng 12 năm 2008

Giảng Sư: NS Liễu Pháp


Điều hợp thảo luận: ĐĐ Pháp Tân


Tri chúng: PT Lăng Già Nguyệt

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "AI ĐẶT LÒNG TIN VÀO TỐI THƯỢNG, SẼ ĐƯỢC QUẢ DỊ THỤC TỐI THƯỢNG".

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Minh Chau, Mina215, Delta74, Sangkhaly,
Vo Thuong09, TN Nhu Nguyen, Tri Dat, Dieu Nghiem, Delta74, và các ops. http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com .

Người mở room: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Thien Tam, Mi Yoen, TN Nhu Nguyen.

Người post bài cho Room: Thien Tam, Mina (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Anitya, Mina. (các Ops đk).

Trực room (op): Thien Tam, Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Chủ Nhật của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Chủ Nhật, ngày 28 tháng 12 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, Houston 7:00 đến 9:30 sáng, NY 8:00 đến 10:30 sáng, Cali 5:00 đến 7:30 sáng, Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do NS Liễu Pháp thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "AI ĐẶT LÒNG TIN VÀO TỐI THƯỢNG, SẼ ĐƯỢC QUẢ DỊ THỤC TỐI THƯỢNG", với sự điều hợp của ĐĐ Pháp Tân
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"AI ĐẶT LÒNG TIN VÀO TỐI THƯỢNG,

SẼ ĐƯỢC QUẢ DỊ THỤC TỐI THƯỢNG"


362. A II 34
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi04-0406.htm
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Bốn Pháp,
Phẩm Bánh Xe, Câu (IV) (34) Các Lòng Tin
____________

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Tân từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

1- Những ai đặt lòng tin vào đức Phật, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng.

Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdom — by Ven. S. Dhammika).

362. Những ai đặt lòng tin vào Đức Phật, với lòng tin tối thượng, và những người có lòng tin tối thượng như thế sẽ đạt được quả tối thượng.

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay: (... biên soạn)

...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Tuệ Siêu thuyết giảng Câu Phật ngôn: "363. M III 7 - LỜỜI KHUYẾN GIÁO TỐI THƯỢNG", chúng con kính thỉnh ĐĐ Pháp Tân giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2008


Nhật Hành

Ngày: 27 tháng 12 năm 2008

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tân


Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp


Tri chúng: PT Tuyết Hạnh / PT Mina

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG THẢO LUẬN"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Minh Chau, Mina215, Delta74, Sangkhaly,
Vo Thuong09, TN Nhu Nguyen, Tri Dat, Dieu Nghiem, Delta74, và các ops. http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com .

Người mở room: Nguon Duc Hanh, Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Nguon Duc Hanh, Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh. (đk).

Người post bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Mina. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Thứ Bảy của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Bảy, ngày 27 tháng 12 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Pháp Tân thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG THẢO LUẬN", với sự điều hợp của NS Liễu Pháp
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG THẢO LUẬN"

361. A I 197
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi03-0507.htm
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Ba Pháp, Phẩm Lớn,
Câu 67. - Các Vấn Ðề Ðược Nói Ðến 4-5.
____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

4. - Với sự thảo luận, này các Tỷ-kheo, một người có thể biết được là có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận ?

Nếu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, tránh câu hỏi ấy với một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, bày tỏ sự phẫn nộ, sân, hận, bất mãn. Nếu là như vậy, này các Tỷ-kheo, người này không có khả năng thảo luận.

Nếu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, không tránh câu hỏi ấy với một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không bày tỏ sự phẫn nộ, sân, hận, bất mãn. Nếu là như vậy, này các Tỷ-kheo, người này có khả năng thảo luận.

5. - Với sự thảo luận, này các Tỷ-kheo, một người có thể biết được là có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận ?

Nếu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, lại mắng chửi, đánh đập, nhạo báng, chụp lấy chỗ sơ hở. Nếu là như vậy, này các Tỷ-kheo, người này không có khả năng thảo luận.

Nếu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, không mắng chửi, không đánh đập, không nhạo báng, không chụp lấy chỗ sơ hở, nếu là như vậy, này các Tỷ-kheo, người này có khả năng thảo luận.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 361:

Qua cuộc thảo luận của một người, có thể biết được người ấy có khả năng hay không có khả năng thảo luận. Nếu một người khi được hỏi một câu, người ấy lẩn tránh câu hỏi và chuyển sang vấn đề khác, biểu lộ sự tức giận, sân hận, chăm chích. Đấy là người không có khả năng thảo luận, nếu người ấy không có những điều như thế, đấy là người có khả năng thảo luận.

Cũng như thế, qua cuộc thảo luận của một người, có thể biết được người ấy có khả năng hay không có khả năng thảo luận. Nếu một người khi được hỏi một câu, người ấy tỏ bày sự khinh miệt, tấn công người hỏi, nhạo báng, chụp lấy chỗ sơ hở của người hỏi. Đấy là người không có khả năng thảo luận, nếu người ấy không có những điều như thế, đấy là người có khả năng thảo luận.

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay: (NS Liễu Pháp biên soạn)

1. Việc thảo luận có ích lợi như thế nào trong việc học hỏi Phật Pháp ?

2. Những đề tài gì nên được thảo luận và đề tài gì không nên được thảo luận trong các diễn đàn Phật Pháp ?

3. Khi thảo luận, có nên chọn lựa đối tượng chăng ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe NS Liễu Pháp thuyết giảng Câu Phật ngôn: "362. A II 34 - AI ĐẶT LÒNG TIN VÀO TỐI THƯỢNG, SẼ ĐƯỢC QUẢ DỊ THỤC TỐI THƯỢNG", chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.