Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Chùa Pháp Luân
Buddhist Culture Center
13913 S. Post Oak Rd Houston TX 77045   
Tel. (713)433-4364  Fax (713)456-2606  
Website: www.phapluan.net , email: phapluan@yahoo.com


Thông Báo

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO CA VÀ TÌNH CA QUÊ HƯƠNG


Chương trình phát thanh ĐƯỜNG V BN GIÁC đã thc hin liên tc 2 năm qua (trước kia mang tên chương trình phát thanh ca Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht ti Texas) do chùa Pháp Luân thc hin. Chương trình phát sóng hng tun vào th by lúc 10 gi 30 sáng trên làn sóng 900 AM ti Houston và làn sóng 870 AM ti Dallas lúc 9 gi 30 sáng. Ni dung bao gm Pht Pháp, tin tc Pht giáo và hi lun.

Để trang tri s phí trong năm, chùa Pháp Luân s t chc văn ngh gây qu vào ngày ch nht 14.9.2014 ti Stafford Centre, Performing Art Theater 10505 Cash Rd Stafford (góc đường Murphy) lúc 2 gi chiu.

Đây là chương trình nhc thính phòng đậm phong cách thin ca và nhc quê hương vi s góp mt ca các ca sĩ Ngc H, Trn Thái Hoà, ca nhc sĩ Trng Nghĩa, Chi Hu, Trúc Mi , Ngc Tiên, Thu Ngc qua s điu khin chương trình ca ca, nhc sĩ Mng Lan.

Mi chi tiết và vé bán xin liên lc Nguyn Cương 713-377-1439, Bích Thun 713367-5136, Nguyn Hoan 713-884-0348, Ngc Hân 281-541-7970, Tim vàng Kim Jewelers 281-922-8264 và có bán ti trung tâm băng nhc Phương My trong khu ch Hng Kông, Bellaire.
   
Xin tt c chúng ta góp mt bàn tay để duy trì ngun sng tâm linh cho hôm nay và mai hậu.

Tr trì
                                                                                   T Kheo Giác Đẳng