Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014


Chùa Pháp Luân
Buddhist Culture Center
13913 S. Post Oak Rd Houston TX 77045   
Tel. (713)433-4364  Fax (713)456-2606  
Website: www.phapluan.net , email: phapluan@yahoo.com

THƠ MỜI ĐẠI LỄ VU LAN


Vu Lan là ngày hiếu hạnh và cũng là ngày cầu nguyện cho thân nhân quá vãng. Năm nay chùa Pháp Luân sẽ tổ chức lễ Vu Lan và CHIỀU THỨ BẢY 9-8-2014 từ 5 giờ chiều tới 10 giờ tối.

Phần chánh lễ với nghi thức báo hiếu, lễ cầu siêu , thông điệp Vu Lan của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, pháp thoại về Sự Dung Hợp Hai Giá Trị Phật Pháp và Văn Hoá Dân Tộc.

Cũng trong đại lễ sẽ có nghi thức tôn trí tượng của Cố Trưởng Lão Hoà Thượng Hộ Giác.

Văn nghệ Vu Lan sẽ do các nghệ sĩ Kiều Lệ Tâm, Hồng Lan cùng thân hữu thực hiện với chủ đề Quê Hương và Tình Mẹ với các trích đoạn cải lương và tân cổ.

Nguyện cầu hiếu tâm, hiếu hạnh trong mùa báo hiếu sẽ cho chúng ta cơ hội quý báu duy trì những giá trị thiêng liêng của văn hoá dân tộc và Phật Pháp tại xứ người.