Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014


   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO
Chùa Pháp Luân 13913 S. Post Oak Rd Houston TX 77045 USA
Tel. (713)433-4364. Email. ghpgvntn@outlook.com
      PL 2558                                                            Số 20/VHĐ/VT/TT          


Thông báo
ĐẠI HỌC HÈ PHẬT GIÁO 2014

Văn Phòng II Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất năm nay tổ chức Đại Học Hè Phật Giáo tại chùa Pháp Luân, Houston, từ ngày thứ hai 30 tháng 6 đến chủ nhật 6 tháng 7 năm 2014.

Giáo trình Phật học căn bản gồm những giáo lý trọng yếu của hai truyền thống Nam tông và Bắc tông. Một số so sánh dị đồng giữa hai tông phái chính của Đạo Phật.
Giáo trình Phật Pháp ứng dụng hướng dẫn thiền tập tứ niệm xứ vipassana, phương pháp thư giãn, giáo dục tinh thần cho thanh thiếu niên, nghi thức phổ thông, hướng dẫn để trở thành một tu sĩ Phật giáo và hoạt động giáo hội.
Giáo trình hướng dẫn kỹ năng sinh hoạt bao gồm truyền thông, vận động chính giới, điều hành tổ chức bất vụ lợi theo luật pháp Hoa Kỳ, áp dụng tin học, sinh hoạt văn nghệ trong tinh thần dĩ văn tải đạo.

Lớp học được tổ chức theo hình thức hội thảo tại giảng đường và hướng dẫn thực tập. Mọi lứa tuổi, mọi trình độ đều có thể tham dự. Có chỗ cư trú tại chùa cho học viên suốt tuần lễ Đại Học Hè. Những người muốn dự thính có thể tham dự bất cứ lúc nào trong tuần.

 Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Đạo hữu Nguyễn Cương điện thoại 713-377-1439 hay Đạo hữu Trần Long  832-289-5510.