Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Học Lời Phật Dạy theo Kinh Như Thị Thuyết (Itivuttaka)
Bản dịch của HT Thích Minh Châu
NỘI THÙ


(LXXXVIII) (Tik. IV, 9) (It. 83)

Này các Tỷ-kheo, có ba nội uế, nội thù này, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch này. Thế nào là ba?

Tham, này các Tỷ-kheo, là nội uế, nội thù, nội đối thủ, nội sát thủ, nội sát nhân, nội thù địch. Sân, này các Tỷ-kheo, là nội uế, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch. Si, này các Tỷ-kheo, là nội uế, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch. Này các Tỷ-kheo, có ba nội uế, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch này.

Tham sanh ra bất hạnh,
Tham làm tâm dao động,
Tham chính là sợ hãi,
Sanh ra từ bên trong,
Loài Người không rõ biết
Loại tham đặc biệt ấy.
Người tham không biết rõ
Ðâu chính là lợi ích,
Người tham không thấy được
Ðâu chính là Chánh pháp.
Mù lòa và tối tăm,
Sẽ xuất hiện, có mặt,
Ở nơi một người nào,
Có tham cùng chung sống.
Ai đoạn trừ được tham,
Không tham vật đáng tham,
Với ai tham đoạn trừ
Như giọt nước lá sen.
Sân sanh ra bất hạnh,
Sân làm tâm dao động.
Sân chính là sợ hãi,
Sanh ra từ bên trong
Loài Người không rõ biết,
Lòng sân đặc biệt ấy.
Người sân không biết rõ
Ðâu chính là lợi ích,
Người sân không thấy được
Ðâu chính là Chánh pháp,
Mù lòa và tối tăm,
Sẽ xuất hiện, có mặt,
Ở nơi sân người nào,
Có sân cùng chung sống.
Ai đoạn trừ được sân,
Không sân việc đáng sân,
Với ai, sân đoạn trừ,
Như quả cây ta-la
Ðược chặt đứt khỏi cành.
Si sanh ra bất hạnh,
Si làm tâm dao động,
Si chính là sợ hãi,
Sanh ra từ bên trong,
Loài Người không rõ biết
Lòng si đặc biệt ấy
Người si không rõ biết
Ðâu chính là lợi ích,
Người si không thấy được
Ðâu chính là Chánh pháp,
Mù lòa và tối tăm
Sẽ xuất hiện, có mặt,
Ở nơi một người nào,
Có si cùng chung sống.
Ai đoạn trừ được si,
Không si việc đáng si,
Vị ấy quét sạch được
Tất cả mọi si ám,
Như mặt trời mọc lên,
Quét sạch mọi tăm tối.


Tin tức:

DANH BẠ PHẬT GIÁO TẠI CANADA CỦA NHÀ XUẤT BẢN SUMERU, ẤN BẢN 2014
 
Như Quang dịch

Đây là một quyển danh bạ về Phật giáo tại Canada, liệt kê hơn 500 ngôi chùa, trung tâm, các hội đoàn, và các tổ chức trên toàn Canada. Trang web của quyển sách này (http://www.sumeru-books.com) được thiết kế để có thể sử dụng qua điện thoại di động cũng như máy điện toán để bàn và có thể tìm kiếm qua từ ngữ, địa điểm, hay tông phái.
Các mục từ được nghiên cứu cẩn thận và hiện đại, ngoại trừ những tổ chức được đánh dấu “Đang xem lại.” Ấn bản năm 2014 có thêm vào 75 tổ chức mới và cập nhật hóa 148 tổ chức hiện có. Bản liệt kê có kèm cả số đăng bạ từ thiện, khi bấm vào số này bạn sẽ vào ngay trang web của sở thuế vụ Canada và sẽ tìm thêm được các chi tiết như Ban trị sự, tài sản, nhân sự, các hoạt động từ thiện, các hình thức gây quỹ, v.v…
Các tổ chức từ thiện tại Canada đòi hỏi sự minh bạch và cách chi tiêu nhưng rất khó tìm được những thông tin này. Thông tin này cũng giúp cho việc đánh giá các tổ chức Phật giáo bạn muốn tìm hiểu. Các học giả đang nghiên cứu về Phật giáo tại Canada nay sẽ có nhiều thông tin bao quát hơn để tra cứu. Cá nhân muốn cúng dường đến Tăng già nay sẽ có được khái niệm rõ ràng hơn cách cúng dường như thế nào.
Đây cũng là lúc các tổ chức muốn cập nhật hóa thông tin của mình với hình ảnh, thời khoá tu tập cùng những thông tin quan trọng cho Tăng đoàn. Những sự bổ sung này có thể thực hiện qua trang cập nhật hóa thường xuyên của nhà xuất bản.