Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014Chùa Pháp Luân
Buddhist Culture Center
13913 S. Post Oak Rd Houston TX 77045   Tel. (713)433-4364  Fax (713)456-2606  
Website: www.phapluan.net , email: phapluan@yahoo.comTHƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 
Phật lịch 2558


Chùa Pháp Luân sẽ tổ chức Ngày Phật Bảo đánh dấu sự ra đời của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni vào Chủ nhật 25.5.2014.

 Đại lễ khởi sự lúc 10:30 sáng với lễ trai tăng. Phần chánh lễ với nội dung chính chung quanh nghi thức mộc dục. Toàn thể Phật tử tham dự sẽtuần tự lên trước lễ đài dâng sớ cầu nguyện, tự tay tắm Phật, lắng nghe pháp ngữ, kinh cầu và tụng đọc Phật sử. Bảy phân đoạn Phật sử biểu trưng cho bảy đoá sen đón chân bậc Đại Giác chào đời. Trong niềm hân hoan vô hạn của nhân thiên đón mừng sự ra đời tôn quý của bậc Cha Lành cứu độ muôn loài hình ảnh của Lâm Tì Ni viên một lần nữa sống lại trong lòng của người con Phật. Đại lễ hoàn mãn với cơm trưa của Phật tử tham dự.

Kính mời chư Phật tử xa gần về chùa dự lễ để cùng cảm niệm thâm ân hoá độ của Đức Phật và vun bồi phúc đức nhân mùa Khánh đản. Ngưỡng nguyện Phật pháp trường tồn, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc.

Trụ trì

Tỳ Kheo Giác Đẳng