Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014


 
Chùa Pháp Luân
Buddhist Culture Center
13913 S. Post Oak Rd Houston TX 77045   Tel. (713)433-4364  Fax (713)456-2606  
Website: www.phapluan.net , email: phapluan@yahoo.com  THƠ MỜI TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ 2014


-->
Nhân dịp xuân về xin nguyện cầu hồng ân Đức Phật gia hộ chư Đức Tăng Ni, quý đồng hương, đồng bào Phật tử tân niên an lạc, cát tường.

Năm nay Lễ Đón Giao Thừa tại chùa Pháp Luân bắt đầu lúc 11:30 tối Thứ Năm 30-1-2014 khởi đầu là khóa lễ Tam Bảo, ba hồi chuông giao thừa, , múa lân,  tân niên chúc nguyện, thông điệp xuân Giáp Ngọ, Phật tử thỉnh lộc.

Mùng Một Tết nhằm Thứ Sáu 31-1-2014. 11 giờ sáng: Lễ Cầu Quốc Thái Dân An, thuyết pháp: Thông Điệp Hy Vọng qua Kinh Chuyển Pháp Luân, trai tăng; 6:00 chiều tụng kinh Cát Tường, thuyết pháp: Dấu Hiệu May Mắn qua Kinh Hạnh Phúc.

Mùng Hai Tết nhằm Thứ Bảy 1-2-2014. 11 giờ sáng: Lễ Cầu An Gia Đạo, thuyết pháp: Niềm Vui Chân Thực qua Kinh Từ Bi, trai tăng; 6 giờ chiều tụng kinh Huân Tập Công Đức, thuyết pháp: Tạo Phước và Tùy Hỷ Phước.

Mùng Ba Tết nhằm Chủ Nhật 2-2-2014. 11 giờ sáng Lễ Cúng Tổ Tiên và Cầu Siêu Độ thân nhân quá vãng, thuyết pháp: Con Đường Chuyển Hoá Nhiệm Mầu qua Kinh Châu Báu, trai tăng. 6 giờ chiều Lễ Niệm Ân, thuyết pháp: Chữ Duyên theo A Tỳ Đàm.

Lễ Thượng Nguyên Rằm Tháng Giêng nhằm Thứ Bảy 15-2-2014 mới Đêm Tu Học  bắt đầu lúc 7 giờ tối: cúng đèn Thượng Nguyên, khoá lễ cúng dường Tam Bảo, nghi thức thọ trì đầu đà, quán niệm từ bi tâm, giảng giải 37 pháp Bồ Đề Phần, hướng dẫn bước đầu tu tứ niệm xứ. 5 giờ sáng hoàn mãn.

Chúng ta hãy cùng nhau đón xuân về bằng những giá trị thiêng liêng cao đẹp để năm mới khởi sự tốt lành. Nguyện cầu thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc.Trụ trì

Tỳ Kheo Giác Đẳng