Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

 Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : pttpgqt@gmail.com
Web : http://www.queme.net
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 4.12.2012
Kính xin Chư Tôn đức Tăng Ni, các Chùa viện và đồng bào Phật tử làm lễ
Cầu An cho Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác
đang trong cơn bệnh tình suy kiệt hiểm nguy


Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được khẩn điện sáng nay của Hòa thượng Thích Viên Lý, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, thông báo cho biết Đức Phó Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác đang trong tình trạng pháp thể suy kiệt đến mức báo động.

Để thâm tạ sự hy hiến lớn lao của Ngài đối với đời và đạo pháp, dân tộc và nhân loại, kính xin chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và yêu cầu các cấp Giáo Hội cùng đồng bào Phật tử thiết lễ Cầu An để nguyện cầu Đức Phó Tăng Thống sớm thoát cảnh hiểm nghèo, pháp thể khinh an, đạo thọ tăng trưởng.

Kính xin thông báo khẩn.

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
GHPGVNTNHN-HK
(đã ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Lý