Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Y Tá của cố Đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác

 y tá đến tham dự tang lễ