Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012


THƯ MỜI

LỄ HUÝ NHẬT ĐỨC ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG VÀ PHÁP HỘI THÁNG BẢY

Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang, Đệ tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là bậc lãnh đạo thiết lập nền tảng tổ chức của Giáo Hội cũng là bậc cao tăng dẫn đầu trong nỗ lực vận động cho nhân quyền dân chủ tại Việt Nam. Cùng với Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, đương kim Tăng Thống, Ngài đã xả thân cho sự tồn tại của Giáo Hội trong giai đoạn cực kỳ đen tối sau năm 1975 tại Việt Nam.  Năm nay Văn Phòng II Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức Lễ Huý Nhật của Ngài vào ngày Chủ Nhật 15 - 7 -2012 tại chùa Pháp Luân. Chương trình bắt đầu lúc 10:30 sáng: Lễ trai tăng hướng nguyện công đức - văn tưởng niệm - nghi thức nguyện cầu - thuyết trình về hành hoạt, ảnh hưởng và di sản tinh thần của Đức Đệ tứ Tăng Thống.
Cũng trong cuối tuần nầy chùa Pháp Luân tổ chức Pháp Hội Tháng Bảy trong năm Lạc Thành chùa Pháp Luân với chủ đề: Ứng dụng kỹ thuật tin học trong học Phật vào trọn ngày thứ Bảy 14-7-2012 từ 10 giờ sáng tới 9 giờ tối. Đây là nỗ lực kết hợp với Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế và Tổng Vụ Truyền Thông Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ. Phần đầu của Pháp hội nói về "Truyền Thông và Công Cuộc Giải Trừ Pháp Nạn"; phần thứ hai dành cho sự hướng dẫn "Ứng Dụng Kỹ Thuật Tin Tọc Trong Việc Học Phật".
Trân trọng kính mời quý đồng hương, đồng bào Phật tử xa gần về chùa tham dự lễ Huý nhật để tưởng nhớ và suy niệm về  một bậc cao tăng đương đại đã trọn hiến cuộc đời cho Phật giáo và dân tộc.
Nguyện cầu ánh sáng của từ bi và trí tuệ mãi soi sáng thế gian.
Tổng Thư Ký GHPGVNTN-Hk
Trụ Trì Chùa Pháp Luân


Tỳ Kheo Giác ĐẳngChương Trình
THỨ BẢY 14-7-2012
PHÁP HỘI THÁNG BẢY: NGÀY TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO
10 giờ sáng
Phần I: Hội thảo Truyền Thông và Công Cuộc Giải Trừ Pháp Nạn (Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế)
1. Con dao hai lưỡi của kỹ thuật truyền thông hôm nay
2. Tiềm lực và trở lực trong ngành truyền thông Phật giáo Việt Nam Hải Ngoại
3. Nhu cầu truyền thông trong công cuộc giải trừ pháp nạn, quốc nạn.
4. Vấn đề pháp lý trong truyền thông

3 giờ chiều
Phần II: Ứng dụng Kỹ Thuật Tin Học Trong Việc Học Phật (Tổng Vụ Truyền Thông GHPGVNTN-HK  và Chùa Pháp Luân)
1. Những website hữu ích cho sự nghiên cứu Phật giáo
2. Thư viện e-book Phật học
3. Những tiện lợi cho việc nghiên cứu Phật Pháp của điện thoại thông minh (smart phone), máy tính bảng (tablet), và máy vi tính. 
4. Ứng dụng cho ngồi thiền
5. Ứng dụng cho tụng niệm
6. Ứng dụng cho đọc kinh sách
7. Ứng dụng cho trình chiếu phim ảnh
8. Ứng dụng cho việc thu thập tài liệu
9. Ứng dụng cho hành hương
10. Ứng dụng sinh hoạt chùa
11. Vài so sánh về các "dòng" điện thoại thông minh chủ yếu: iphone, Android phone, Blackberry và Windows phone


LỄ HUÝ NHẬT ĐỨC ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG

10:30 sáng
Trai Tăng
Chánh lễ:
Giới thiệu chư Tôn Đức và quan khách
Lời mở đầu của Hoà thượng Chủ Tịch Văn Phòng II
Văn tưởng niệm
Nghi thức huý nhật
Đạo từ của Đức Phó Tăng Thống
Thuyết trình I: Cuộc đời Đức Đệ Tứ Tăng Thống
Thuyết trình II: Sự song hành của ĐLHT Thích Huyền Quang và ĐLHT Thích Quảng Độ
Thuyết trình II: Di sản của Đức Đệ Tứ Tăng Thống và hướng đi của GHPGVNTN