Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Thơ Mời


PHÁP HỘI THÁNG SÁU: NUÔI DƯỠNG HẠT GIỐNG HÒA BÌNH


Mười hai Pháp hội trong năm 2012 Lạc Thành Chùa Pháp Luân đã được thực hiện viên mãn gần phân nữa. Pháp hội tháng Sáu với chủ đề NUÔI DƯỠNG HẠT GIỐNG HÒA BÌNH sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật  24 tháng 6.

Hòa bình là khát vọng muôn thuở của nhân loại. Điều nghịch lý là loài người thường xuyên sống trong chiến tranh. Bài học khó khăn nhất của người Phật tử là làm thế nào để chống là ách nạn ngoại xâm, thù địch đồng thời gìn giữ được bản chất từ bi trí tuệ.  Kinh nghiệm vận động của người Phật tử Tây Tạng trong hơn nữa thế kỷ qua là điều đáng suy gẫm khi nói về chiến tranh và hòa bình.  Vị khách mời đặc biệt của Pháp hội tháng sáu là Kim cang Đại sư Ngarampa T. T. Tashi, một danh tăng Tây Tạng, chia sẽ về nỗ lực gìn giữ văn hóa và bản chất từ bi của Phật giáo đồng thời tiếp tục sự đề kháng đối với sự xâm lăng đàn áp của cộng sản Trung Quốc.

Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ sáng với nghi thức cầu nguyện cho hòa bình, thuyết trình: Hành Trình Vận Động của Đức Dalai Lama, hội thảo, trồng cây công đức kỷ niệm Lạc thành, cơm trưa của quý Phật tử. 

Trân trọng kính mời quý đồng hương, đồng bào Phật tử xa gần về chùa tham dự pháp hội để cùng cầu nguyện và chia sẻ niềm thao thức cho quê hương  dân tộc trước những hiểm nạn chiến tranh, độc tài khổ ải.

Trụ trì

Tỳ kheo Giác Đẳng