Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013


 
Chùa Pháp Luân
Buddhist Culture Center
13913 S. Post Oak Rd Houston TX 77045   Tel. (713)433-4364  Fax (713)456-2606  
Website: www.phapluan.net , email: phapluan@yahoo.com


Thơ Mời Đại Lễ Tăng Y Kathina
và Lễ Tiểu Tường Đại Lão Hoà Thượng Thích Hộ Giác

Thấm thoát đã gần một năm kể từ ngày Hoà Thượng Thích Hộ Giác ra đi. Chư tăng xa gần hiệp ý tổ chức giỗ đầu của Ngài cùng ngày với đại lễ Tăng Y Kathina tại chùa Pháp Luân. Năm vừa rồi chính Hoà thượng thọ y Kathina 9 ngày trước khi Ngài viên tịch. 

Lễ Tăng Y Kathina là đại lễ duy nhất trong Phật giáo được Đức Phật chính thức ban hành từ khi Ngài còn trụ thế  hợp theo truyền thống chư Phật quá khứ. Một y casa tiêu biểu được dâng cúng đến đại chúng tỳ kheo Tăng. Nghi thức cúng y, thọ y và giao y phải đúng theo luật nghi ghi trong Luật tạng. Đại lễ Tăng y là một thể hiện tinh thần “thống lý đại chúng” của Tăng bảo. Năm nay đại lễ Tăng y tổ chức tại chùa Pháp Luân vào ngày Chủ Nhật 17-11-2013. Chương trình khởi sự từ 10:30 sáng.

Lễ Tiểu Tường hay ngày giỗ đầu của Hoà Thượng Hộ Giác cũng được tổ chức cùng ngày. Ngoài nghi thức cầu nguyện theo hai truyền thống Nam và Bắc Tông còn có phần phát biểu của chư tôn đức và quí cư sĩ về hành trạng và di sản tinh thần của một bậc cao tăng Phật giáo Việt Nam đương đại. Lễ Tiểu Tường cũng chính thức đánh dấu chương trình hoạt động “Pháp Thí: Sự Bố Thí Tối Thắng”  kéo dài 12 tháng cho đến lễ Đại Tường.

Khoá tu học 7 ngày từ 11 -11 đến 17 - 11 mang hai mục đích: Giới thiệu cách tu tập bản thân y cứ trên Kinh Pháp Cú và cũng tạo phước cúng dường đến Hoà thượng Hộ Giác nhân giỗ đầu tiên của Ngài. Ngoài ra trong thời gian nầy cũng có phần hướng dẫn xuất gia gieo duyên cho những giới tử muốn làm quen với nếp sống thiền môn. Chương trình tập chú vào 5 trọng điểm: tìm hiểu và ứng dụng Kinh Pháp Cú, tụng đọc kinh Phạn ngữ, làm quen với tăng tướng, thực tập thiền tứ niệm xứ và sống trong tinh thần hoà hợp chúng.

Nguyện cầu Phật Pháp xương minh, pháp giới hữu tình đồng ân triêm lợi lạc.

Trụ Trì

Tỳ Kheo Giác Đẳng
XÁ LỢI ĐỨC PHÓ TĂNG THỐNG  

- TÁM QUYẾT ĐỊNH TRONG CUỘC ĐỜI HOẰNG ĐẠO CỦA ĐỨC PHÓ TĂNG THỐNG
- QUỐC HỘI HOA KỲ TREO CỜ VINH DANH ĐỨC PHÓ TĂNG THỐNG
- Trên 5000 người tham dự Pháp hội “Hoa KhaiKiến Phật” và Tang lễ Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác 

- Hành trạng sơ lược Đại lão Hòa ThượngThích Hộ Giác