Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Bài học ngày 05-09-2013


TÍCH TẬP THEO THỜI GIAN
13. Samuddaekarasapañho
13. Rājā āha ‘‘bhante nāgasena, kena kāraṇena samuddo ekaraso loṇaraso’’ti? ‘‘Cirasaṇṭhitattā kho, mahārāja, udakassa samuddo ekaraso loṇaraso’’ti.
‘‘Kallosi, bhante nāgasenā’’ti.
Samuddaekarasapañho terasamo.

13. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, vì lý do gì mà biển có một vị là vị của muối?”

“Tâu đại vương, điều đã được tồn tại từ lâu là đối với nước thì biển có một vị là vị của muối.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”