Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013KHAI GIẢNG GIÁO TRÌNH
Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha


1.     Tác phẩm Milindapanha và văn học Phật giáo
2.     Về hai nhân vật Vua Milinda và Tôn giả Nagasena
3.     Tựa sách Milinda Vấn Đạo và Na Tiên Tỳ Kheo Kinh
4.     Học Phật Pháp qua hình thức vấn đáp
5.     Câu chuyện ngoại thuyết
6.     Giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha